Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 91

Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)odstrani
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mirovni inštitut (3)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Dostop
Išči med rezultati (91)