Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 258

Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)odstrani
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (3)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (39)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (22)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (20)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (2)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (6)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (36)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (19)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (8)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (16)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Dostop
Išči med rezultati (258)