Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 62

Vsebina
Založnik
Nacionalni inštitut za biologijo (62)odstrani
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (2)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institut Jožef Stefan (8)
Institut 'Jožef Stefan' (7)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Dostop
Išči med rezultati (62)