Potovanja in raziskovanja

Zbirka obsega prek dvesto potopisov, dnevnikov in poročil z različnih znanstveno-raziskovalnih, alpinističnih,  misijonarskih, etnografskih in trgovskih odprav, diplomatskih misij ter plemiških in drugih popotovanj, ki so bili izdani od 16. do 20. stoletja. Med njimi so tudi številni potopisi z  angleških, francoskih, nemških, španskih in drugih raziskovalnih odprav poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja, začenši s Cookovimi odpravami, ki izvirajo iz knjižnice Žige Zoisa. Med avtorji so tudi znani slovenski popotniki in raziskovalci ter nekateri domači in tuji popotniki, ki so opisovali slovensko ozemlje.

Število rezultatov iskanja: 76

Tip gradiva
Založnik
A. Dollisch (1)
A. Hölder (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Manz (1)
chez François Changuion (1)
chez Ruault (1)
Costenoble (1)
D. del Bianco (1)
de L'' Imprimerie de La Société Typograph. (1)
Denicke (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Dürr (1)
Dyk (2)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (2)
G. Wigand (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
H. Costenoble (2)
H. Ledóchowski (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hartleben (1)
Herder (1)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
J. Cherbuliez (1)
J. Giontini (1)
J. Imme (1)
J. M. Heberle (1)
J. Naumann (1)
Katoliška bukvarna (1)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Meyer et Zeller (1)
Narodna tiskarna (1)
O. Purfüst (1)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for the editor (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
R. Decker (1)
Robinson (1)
Rümpeler (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
sold by Richardson [et al.] (1)
sous le direction de Née (1)
T. Ackermann (1)
T. D. Weigel (1)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlun (1)
Verlag von Leopold Voss (1)
verlegts Johann Zieger (1)
Dostop
Išči med rezultati (76)