Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 12846

Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (3)
1A internet (53)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Japelj (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kuhelj (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sušnik (1)
A. Štraser (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (15)
Agencija RS za okolje (1)
AHS (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (13)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Aristej (7)
Art Party (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B. Brajović (2)
B. Hribernik (1)
B. Kirm (1)
B. Kos (4)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (36)
Beletrina (189)
Beletrina Academic Press (1)
Belokranjski muzej (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (18)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (47)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Brat Frančišek (2)
Bubina Baita (1)
C. Battelli (1)
Cankarjeva založba (139)
Ceeman (1)
CEEMAN (4)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (30)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (7)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (2)
Covirias (4)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čista pozitiva (2)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. Marković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (4)
Delo [etc.] (60)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (56)
DigitPen (14)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (952)
Doba Epis (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Domus (1)
Društvo arhitektov (20)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo livarjev Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih pisateljev (19)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (11)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (54)
Družina (123)
Državni izpitni center (17)
Državni svet Republike Slovenije (3)
DZS (367)
E. Bizaj (1)
Ebook (9)
Ecologists Without Borders Association (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Eduvision (2)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Eno (32)
Epistola (1)
EPOS (2)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (7)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (29)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (89)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (17)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (18)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za šport (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (41)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (3)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Futura DDB (26)
G. Pustovrh (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genija (196)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GO Mice (5)
Goga (58)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (304)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (68)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
H. Šeme (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Horvat založništvo (7)
Huannes (2)
Hud (1)
I. Boltar (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Šmid (1)
I. Talaber (1)
i2 (1)
Ibis (12)
Ico (12)
ICO (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IFIMES (1)
Infomedia (1)
Institut Jožef Stefan (32)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (2)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (304)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (161)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Intelyway webmedia (7)
Interesansa-zavod (2)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IPSOS (54)
ISA institut (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istros Books (1)
IUS Software, GV založba (3)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Reščič (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rudolf (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jožef Stefan Institute (2)
Jutri 2052 (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rostohar (1)
K. Stopar (1)
K. Zupančič (1)
Karis (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (29)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
KGD Reciklaža (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (26)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (23)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (5)
KUD Sodobnost International (17)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (2)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (31)
Kvarkadabra (4)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Kranjc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (2)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (6)
Lek (4)
Linguarus (3)
Litera (71)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (2)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (7)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (41)
Luka (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Čitar (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenčič (5)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Pungartnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vittori (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (3)
Margarana (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna knjižnica (8)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Miha Mazzini (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (36)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (10)
Ministrstvo za kulturo (3)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (149)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (5)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Miš (3)
Miš založba (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (22)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (781)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (8)
Modrijan (38)
Moi mečty (1)
Moje sanje (4)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit (1)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (3)
Multima (7)
Municipality (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musée régional (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Neo koncept (2)
Nigrad (1)
Nova obzorja (251)
Nova plus (1)
Nova revija (18)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Občina (8)
Observer Genion Clipping (2)
Obzorja (37)
Ocean (4)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (45)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (9)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
Palmer Higgs (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Partner Consulting (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Peace Institute (1)
PeBook (90)
Pedagoška fakulteta (191)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (142)
Pedagoški inštitut (17)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pia (2)
PikicaPikaPok (2)
Pivec (37)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (2)
Polymer Technology College (1)
Pomurje Museum (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (7)
Pravna praksa (68)
Prežihova ustanova (1)
Primary School (1)
Primorske novice (303)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Profidtp (24)
Prohealth (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
R. Šiling (1)
Rainbow Theater (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (2)
Robinson (5)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (39)
Rokus Klett (120)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
Ruslica (146)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Urbančič (1)
Salesalute Slovenija (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (68)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. avtor (1)
samozal. B. Ekselenski (6)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. F. Stele (7)
samozal. G. Podržaj (5)