Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 306

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2018 (306)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Art Party (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (4)
Beletrina (16)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Ceeman (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (3)
Covirias (1)
D. Lenardič (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Državni izpitni center (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (2)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za upravo (2)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Genija (8)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Lila (2)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (12)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Litera (21)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pivec (7)
Pogrebno podjetje (1)
Prežihova ustanova (1)
Profidtp (9)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Rokus (10)
Rokus Klett (14)
samozal. (4)
samozal. avtor (1)
samozal. F. Rozman (1)
Sanje (11)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošna bolnišnica (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Šolski center (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
UMco (8)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Vitaaa (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
ZRS Bistra (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (306)