Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 609

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2018 (609)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (6)
Art Party (1)
ARTTS Design (1)
Asociacija Velenika (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (4)
Beletrina (41)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (17)
Ceeman (1)
CEEMAN (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (5)
Covirias (1)
D. Lenardič (1)
Doba Business School (2)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo slovenskih pisateljev (9)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Državni izpitni center (5)
Državni zbor (1)
DZS (33)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Engrotuš (1)
Eno (2)
Envit (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (2)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Genija (8)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
GeoZS (1)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Ico (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Inštitut Lila (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Interesansa-zavod (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Književno društvo Hiša poezije (12)
KUD Logos (12)
Kulturni center (15)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Kvarkadabra (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Litera (21)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (5)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (9)
Mladinski center Trbovlje (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
National Institute of Chemistry (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Občina (1)
Onkološki inštitut (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pivec (13)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (3)
Pravna fakulteta (2)
Prežihova ustanova (1)
Profidtp (10)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RKS Območno združenje (3)
Rokus (11)
Rokus Klett (14)
samozal. (16)
samozal. A. Rose (1)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. R. Brcar (1)
Sanje (23)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (5)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowenischen Schriftstellerverband (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Soliris (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (1)
Šolski center (2)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Umco (1)
UMco (8)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (3)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Vitaaa (1)
Založba FE (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Zavod Rakmo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod Tipka (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodba.net (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (609)