Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 177

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2018 (177)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (11)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Center vojaških šol (1)
D. Lenardič (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za upravo (1)
Genija (8)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Lila (2)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Litera (15)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pivec (7)
Prežihova ustanova (1)
Profidtp (7)
published by B. Kos (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Rokus (7)
Rokus Klett (11)
samozal. (4)
samozal. avtor (1)
Sanje (11)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Šolski center (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
UMco (7)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRS Bistra (3)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (177)