Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 762

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2017 (762)odstrani
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Golob (1)
A. Horvat (1)
A. Kotnik Pirš (1)
Adriatikus (12)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Amalietti & Amalietti (3)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Aristej (2)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
B. Kos (2)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (4)
Beletrina (34)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biteks (21)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (20)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center vojaških šol (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Covirias (2)
Dashöfer (4)
Demat (1)
Didakta (4)
DMFA - založništvo (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (5)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (2)
Družina (4)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (50)
EDUvision (2)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (2)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (2)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Galerija Miklova hiša (1)
GEAart (1)
Genija (7)
Goga (9)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Grabar Kos B. (1)
GS1 Slovenija (1)
Huannes (2)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IUS Software, GV založba (1)
J. Reščič (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jutri 2052 (1)
K. Miklavec (1)
KGD Reciklaža (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (5)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
Konzorcij šolskih centrov (18)
KUD Logos (4)
KUD Sodobnost International (6)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (9)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Litera (31)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
M. Debeljak (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenčič (5)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Miha Mazzini (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Miš (3)
Miš založba (1)
Mladinska knjiga (36)
Mladinski center (1)
Modrijan (38)
Moje sanje (1)
MOVIT (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina (4)
Ocean (2)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (3)
Peresa (1)
Pivec (8)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Polavon (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (2)
Profidtp (5)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
Rokus (12)
Rokus Klett (6)
samozal. (9)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
Sanje (25)
Scientific Institute of Public Health (1)
Secondo natura (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SMAK printtisk (2)
Sodobnost International (3)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (5)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Stopar - IT (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
University of Maribor Press (17)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
V. Tkalec (1)
Viharnik (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vseočesje (1)
Z. Kolenc (1)
Zala (5)
Založba Goga (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (4)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (17)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Išči med rezultati (762)