Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1029

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2016 (1029)odstrani
Založnik
121 Marketing (3)
A. Japelj (1)
A. Meszaroš (1)
A. Žagar (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Amalietti & Amalietti (5)
Andragoški center Slovenije (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Aristej (2)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
Ašvata (2)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (43)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (35)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
College of Nursing (2)
Covirias (1)
Časnik Finance (1)
Čista pozitiva (1)
Dashöfer (2)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Didakta (15)
Domus (1)
Društvo livarjev Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo slovenskih pisateljev (8)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (6)
Družina (43)
Državni izpitni center (3)
DZS (80)
Ebook (9)
édition aux frais de l'auteur (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Social Work (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (7)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (30)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goga (6)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GV Revije (3)
Histria Editiones (1)
Horvat založništvo (2)
Hud (1)
I. Kavčič (1)
Ico (5)
Institut Jožef Stefan (9)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (3)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Interesansa-zavod (1)
International Committee for Regional Museums (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J. Jenko (1)
J. Robnik-Šikonja (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Bezek (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Književno društvo Hiša poezije (11)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
KUD Sodobnost International (10)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (22)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (4)
L. Kranjc (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Litera (5)
LUD Literatura (6)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Jelenčič (1)
M. Planinc (1)
M. Ravljen (1)
Malinc (1)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
Mestna knjižnica (2)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (6)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za zdravje (3)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (48)
Mladinska knjiga Založba (1)
Moderna organizacija (1)
Moi mečty (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
MycoMedica (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (2)
Obzorja (4)
Ocean (2)
Okaši (12)
Osnovna šola (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
P. Pori (1)
Palmer Higgs (1)
Peace Institute (1)
Pedagoška fakulteta (38)
Pedagoška obzorja (34)
Pedagoški inštitut (4)
Pivec (7)
Pomurje Museum (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (3)
Profidtp (6)
R. Šiling (1)
Rainbow Theater (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
RIS Dvorec (2)
Rokus (12)
Rokus Klett (41)
S. Bonča (1)
S. Koprivec (1)
S. Popovski (1)
samozal. (19)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Mazzini (3)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozaložba (1)
Samsara (1)
Sanje (20)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
selfpublisher T. Horvat (5)
Servizio foreste sloveno (2)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (2)
Sophia (6)
SPH - Scientific Publishing Hub (6)
Studia humanitatis (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (2)
Šola za ravnatelje (6)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Teološka fakulteta (2)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
ToKnowPress (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
T-TECTO (1)
Umanotera (1)
University (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerzitetna založba Annales (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
V. Stupar (1)
Viharnik (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zala (3)
Založba Obzorja (1)
Založba Pivec (6)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zen+ (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (38)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Išči med rezultati (1029)