Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1251

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2015 (1251)odstrani
Založnik
A. Guček (1)
A. Kuhelj (1)
A. Sajovic (1)
Adriatikus (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Annales University Press (1)
Aristej (1)
author (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (4)
Beletrina (41)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biteks (26)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (23)
CEEMAN (1)
Celjsko literarno društvo (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (6)
Center vojaških šol (2)
Centerkontura (1)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Čista pozitiva (1)
D. Leskovšek (1)
Debora (2)
Delo (2)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (16)
DMFA - založništvo (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo Potentia (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Družina (29)
Državni izpitni center (2)
DZS (7)
Eduvision (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (2)
Epistola (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (8)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Genija (1)
Goga (20)
Gospodarski vestnik (99)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (3)
H. Šeme (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Horvat založništvo (5)
I. Boltar (1)
I. Šmid (1)
i2 (1)
Ibis (3)
Ico (2)
ICO (1)
Institut Jožef Stefan (9)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (3)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (99)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (43)
Intelyway webmedia (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
ISA institut (2)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
IUS Software, GV založba (2)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J. Erjavec (1)
J. Kovač (1)
J. Robnik-Šikonja (2)
Jezikovno društvo Barve jezika (3)
K. Košmrlj (1)
K. Pirc (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (3)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (15)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Tajnšek (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljudska univerza (1)
LUD Literatura (7)
M. Čitar (1)
M. Mikelj (1)
M. Muhič (1)
M. Simčič (1)
M. Tratnik (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medijski partner (4)
Meritum (1)
Mestna knjižnica (3)
Minat (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mladika (8)
Mladinska knjiga (293)
Moje sanje (3)
Movit (1)
N. Penko Seidl (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova obzorja (7)
Obzorja (2)
Okaši (19)
P. Mrak (1)
P. Štrekelj (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Pedagoška fakulteta (34)
Pedagoška obzorja (32)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (3)
Polymer Technology College (1)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (3)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Profidtp (4)
PromoVita (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RIC (1)
RIS Dvorec (1)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (5)
Rokus Klett (5)
S. Jančič (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (13)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pintar (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. R. Škrekovski (4)
samozal. T. Orter (1)
samozaložba (1)
Sanje (34)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self-published by author (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (2)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost muzejev Slovenije (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (2)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svetopisemska družba Slovenije (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (3)
Šola za ravnatelje (9)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
T. Jaklič (1)
T. Petelinc (1)
T. Vardjan (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
ToKnowPress (1)
Trapez Media (3)
Umco (2)
UMco (3)
Unicommerce (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Primorska (2)
University of Primorska Press (4)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerzitetna založba Annales (6)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Uradni list Republike Slovenije (7)
Urbankod (2)
v samozal. (1)
V. Žepič (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (8)
Vrtec Galjevica (2)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (4)
Založba Aristej (1)
Založba FE (2)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Pivec (9)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (14)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (38)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (99)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Išči med rezultati (1251)