Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1246

Leto izida
2014 (1246)odstrani
Založnik
1A internet (13)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sušnik (1)
A. Zupan (1)
AHS (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andragoški center Slovenije (5)
Aristej (2)
author (2)
author R. DiRicchardi (1)
B. Kirm (1)
B. Naglič (1)
Banka Slovenije (3)
Beletrina (45)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (5)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Bird Publisher (6)
Cankarjeva založba (22)
CEEMAN (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (10)
Center vojaških šol (1)
Centerkontura (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Marković (1)
Dashöfer (1)
Delo (2)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Didakta (12)
DigitPen (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družina (47)
Državni izpitni center (5)
DZS (20)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Eno (8)
EPOS (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za upravo (3)
Gea College (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gimnazija Moste (1)
Goga (21)
Gospodarski vestnik (104)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (21)
Histria Editiones (1)
I. Talaber (1)
Ico (5)
Institut Jožef Stefan (9)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (104)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (8)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (43)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Intelyway webmedia (1)
Interesansa-zavod (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
J. Bizjak (1)
J. Kosel (1)
J. Rudolf (1)
J. Zajc (1)
K. Debeljak (1)
K. Klančnik (1)
K. Stopar (1)
K. Zupančič (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kmečki glas (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
KUD Sodobnost International (1)
L. Ausec (1)
L. Fajs (1)
L. Sinkovič (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Lek (1)
Litera (3)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (28)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelušič (1)
M. Knap (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Mravljak (1)
M. Rupar (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Malinc (2)
Mariborska razvojna agencija (1)
Medicinska fakulteta (2)
Mestna knjižnica (2)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (18)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Mladika (14)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (94)
Moderna organizacija (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Prezelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narava (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Museum of Slovenia (1)
Neo koncept (1)
Nigrad (1)
Obzorja (8)
Okaši (6)
Orion's! (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
P. Singh (1)
P. Treven (1)
PeBook (49)
Pedagoška fakulteta (38)
Pedagoška obzorja (38)
Pivec (8)
Pokrajinski muzej (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Potovanje duše (2)
Pravna praksa (21)
Prohealth (1)
RC IKTS (1)
Rokus Klett (22)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Urbančič (1)
samozal. (16)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Stele (3)
samozaložba (12)
Sanje (70)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
self-publishing (1)
SIB (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slavistično društvo (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Sodobnost International (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strancar.com (1)
Svetopisemska družba Slovenije (22)
SZK Oktatási Intézete (3)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za ravnatelje (3)
Štrancar.com (1)
Študentska založba Litera (2)
T. Brate (1)
T. Hauptman (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Trebušak (1)
T. Zadražnik (1)
ToKnowPress (1)
U. Tomažin (1)
UMco (4)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (9)
v samozal. (1)
V. Zgonik (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (6)
Zala (9)
Založba FDV (1)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (3)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Projekt Atol, rx-tx (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Zgodba.net (7)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (17)
Zveza društev pravnikov Slovenije (40)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (104)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zvezda 11 (1)
Išči med rezultati (1246)