Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1677

Leto izida
2013 (1677)odstrani
Založnik
1A internet (18)
A. Flašker (1)
A. Slatnar (1)
A. Štraser (1)
Adriatikus (2)
Andragoški center Slovenije (4)
Arhej (1)
Aristej (1)
Atelje Doria (7)
author T. Horvat (1)
B. Brajović (2)
B. Hribernik (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Banka Slovenije (3)
Belokranjski muzej (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bird Publisher (22)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
C. Battelli (1)
Cankarjeva založba (17)
CEEMAN (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (8)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
D. Goranovič (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (2)
Didakta (7)
DigitPen (12)
Društvo arhitektov (20)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (92)
E. Bizaj (1)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
EMUNI University (1)
Eno (5)
EPOS (1)
Euroteh (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Social Sciences (2)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fotospring E-založništvo (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
G. Pustovrh (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genija (50)
Geološki zavod Slovenije (1)
GFS Institute (1)
Goga (10)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (95)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GV Revije (22)
Historical Association of Slovenia (1)
I. Hrdalo (1)
Ibis (8)
ICOM - Slovenia (1)
Infomedia (1)
Institute for Economic Research (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (95)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPSOS (54)
J. Ferdin (1)
J. Orehek (1)
J. Vojvoda (1)
Jezikovno društvo Barve jezika (3)
K. Černelič (1)
K. Rostohar (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (5)
Kmečki glas (1)
Knjigca (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
LDS (5)
Linguarus (2)
Litera (11)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
M. Ferlan (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Jenko (1)
M. Kolar (1)
M. Mahnič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Tajnik (1)
M. Vittori (1)
M. Zorc (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mengeš: PeBook (3)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za izobra��evanje, znanost in šport (8)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (31)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (172)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (3)
Multima (7)
N. Koron (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Neo koncept (1)
Občina (1)
Obzorja (4)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (8)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
OŠ LA (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Titan (1)
PeBook (41)
Pedagoška fakulteta (68)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (38)
Pedagoški inštitut (4)
Pivec (3)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pravna praksa (22)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
RIC (1)
Rokus Klett (11)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Ruslica (3)
S. Poljanšek (1)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal. (6)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Pintar (1)
samozal. F. Stele (4)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. R. Hrast (1)
samozaložba (10)
Scriptio (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (4)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
SNG (2)
Sophia (9)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (3)
Š. Koren (1)
Šola za ravnatelje (1)
Štrancar.com (3)
Študentska založba (303)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
Teološka fakulteta (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
Umanotera (1)
University of Primorska Press (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Vek (1)
Založba FE in FRI (2)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (4)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (58)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Zavod RS za šolstvo (48)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (14)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (41)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (95)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (1677)