Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 869

Leto izida
2012 (869)odstrani
Založnik
1A internet (22)
Andragoški center Slovenije (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird Publisher (57)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (11)
CeGD (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (4)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
CIVITAS ELAN (1)
Dashöfer (1)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (109)
Eno (13)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Public Administration (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za upravo (4)
Folklorna skupina (1)
Fotospring (2)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (1)
GEA College (1)
Genija (100)
Geological Survey of Slovenia (1)
Glotta Nova (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Ibis (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (2)
International School for Social and Business Studies (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ivec (18)
Jezikovno društvo Barve jezika (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (7)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Kopo (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Linguarus (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Logatec : Občina (7)
Maribor : Pedago��ka fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (45)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Miška (2)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladinska knjiga (76)
Mladinski svet Slovenije (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Občina (2)
Obzorja (5)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Partner Consulting (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pia (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Rokus Klett (8)
Ruslica (10)
samozal. R. Škrekovski (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (9)
Seguro (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
Springer (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strancar.com (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
Štrancar.com (3)
Študentska založba (50)
Teološka fakulteta (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
TopFit Planet (1)
TŠC (1)
Umanotera (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Urban Planning Institute (1)
Večer (57)
Visoka šola za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Založba FDV (1)
Založba FE in FRI (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Movit (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (34)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Išči med rezultati (869)