Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 2119

Leto izida
2011 (2119)odstrani
Založnik
Banka Slovenije (8)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Biotehniški izobraževalni center (12)
Bird Publisher (119)
Bubina Baita (1)
Cankarjeva založba (11)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Dashöfer (1)
Däshofer (3)
Delo [etc.] (60)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Dnevnik (646)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (54)
DZS (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
Eduvision (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (78)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za upravo (2)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Fotospring (2)
Futura DDB (26)
Geološki zavod Slovenije (2)
GO Mice (5)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (6)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Grunf (1)
ICOM (2)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (5)
Knjigca (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Kopo (1)
Kranj: Mercator (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
Kvarkadabra (4)
Lek (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljudska univerza (1)
Maribor : Fotospring (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (36)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Miška (1)
Mladinska knjiga (62)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Nova plus (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Obzorja (13)
Osebna rast, Robert Goreta (6)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (1)
Pivec (1)
Primorske novice (303)
Regional Museum (1)
Rokus Klett (3)
Ruslica (24)
Salesalute Slovenija (1)
samozal. (1)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (2)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
SEM, Institute for Climate Change (4)
SIB (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Sophia (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
ŠENT (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (3)
Štrancar.com (4)
Študentska založba (25)
Tehniški šolski center (1)
The Faculty of Logistics (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Večer (305)
Visoka šola za zdravstvene vede (1)
Visokošolsko središče (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (104)
Zavod RS za šolstvo (37)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Išči med rezultati (2119)