Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 382

Leto izida
2010 (382)odstrani
Založnik
Addenda (2)
Agencija RS za okolje (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
author (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški izobraževalni center (12)
Bird Publisher (26)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Civic Library (1)
Dashöfer (12)
Däshofer (2)
Didakta (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo za domače raziskave (1)
Evropska svetovalnica (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za upravo (2)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (6)
GV Revije (19)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Intelyway webmedia (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (8)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (41)
Miška (1)
Movit NA Mladina (2)
Municipality (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Institute of Public Health (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Porta B (1)
Pravna praksa (19)
Primary School (1)
Rokus Klett (8)
Ruslica (14)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozaložba (6)
SIB (3)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Študentska založba (1)
UL MF (1)
Unesco klub (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Založba FE in FRI (2)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (86)
Zavod RS za šolstvo (46)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Združenje Manager (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Išči med rezultati (382)