Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 251

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2009 (251)odstrani
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Banka Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Bird Publisher (21)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Dashöfer (1)
DZS (2)
Evropska hiša (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Social Sciences (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Globaldreamvision (1)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (5)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
IFIMES (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Intelyway webmedia (1)
Karis (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
M. Pungartnik (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (19)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit NA Mladina (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (1)
Observer Genion Clipping (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Porta B (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Rokus Klett (2)
Ruslica (6)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozaložba (2)
SIB (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Višja strokovna šola Academia (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (86)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod RS za šolstvo (21)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Išči med rezultati (251)