Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 11974

Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (1)
1A internet (53)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Japelj (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kuhelj (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sušnik (1)
A. Štraser (1)
A. Zupan (1)
Addenda (2)
Adriatikus (4)
Agencija RS za okolje (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (18)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Aristej (8)
Art Party (1)
ARTTS Design (1)
Asociacija Velenika (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
Ašvata (2)
author R. DiRicchardi (1)
AX elektronika (22)
B. Brajović (2)
B. Kirm (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Banka Slovenije (20)
Beletrina (204)
Belokranjski muzej (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (18)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (108)
Biteks (46)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Brat Frančišek (2)
C. Battelli (1)
Cankarjeva založba (156)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (1)
Celjsko literarno društvo (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (30)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (4)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (9)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Civic Library (1)
College of Nursing (1)
Covirias (2)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čista pozitiva (1)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Lenardič (1)
D. Marković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (4)
Delo [etc.] (60)
Demat (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Didakta (53)
DigitPen (10)
DMFA - založništvo (1)
Dnevnik (952)
Doba Epis (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Društvo arhitektov (20)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo livarjev Slovenije (19)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih pisateljev (14)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (10)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (54)
Družina (123)
Državni izpitni center (12)
Državni svet Republike Slovenije (3)
Državni zbor (1)
DZS (399)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Ebook (9)
Eduvision (2)
EDUvision (2)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Employment Service of Slovenia (1)
Engrotuš (1)
Eno (29)
Envit (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Euroteh (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (3)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (29)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (86)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (5)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (17)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (18)
Fakulteta za management (17)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za strojništvo (10)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (40)
Fakulteta za varnostne vede (6)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-založništvo (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Futura DDB (13)
G. Pustovrh (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (196)
Geološki zavod Slovenije (8)
Gimnazija Moste (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GO Mice (5)
Goga (67)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gorenjski muzej (2)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (301)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (7)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (3)
GV Revije (39)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
H. Šeme (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Horvat založništvo (7)
Huannes (1)
Hud (1)
I. Boltar (1)
I. Kavčič (1)
I. Šmid (1)
I. Talaber (1)
i2 (1)
Ibis (12)
Ico (10)
ICO (2)
IFIMES (1)
Infomedia (1)
Institut Jožef Stefan (31)
Institute for Economic Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (3)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (301)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (149)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Intelyway webmedia (7)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IPSOS (54)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISA institut (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
IUS Software, GV založba (2)
Ivec (6)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Jenko (1)
J. Kosel (1)
J. Orehek (1)
J. Reščič (1)
J. Robnik-Šikonja (2)
J. Rudolf (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jutri 2052 (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rostohar (1)
K. Stopar (1)
K. Zupančič (1)
Karis (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (29)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
KGD Reciklaža (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (25)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (23)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (2)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (17)
KUD Sodobnost International (17)
Kulturni center (18)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (3)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (30)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LDS (6)
Lek (3)
Linguarus (1)
Litera (71)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (41)
Luka (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Čitar (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Klemenčič (2)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Pungartnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vittori (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (3)
Margarana (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Mestna knjižnica (4)
Mestna občina (2)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (38)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (13)
Ministrstvo za kulturo (3)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (146)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (4)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Mirovni inštitut (1)
Miš (4)
Miš založba (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
Mladika (22)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (787)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski center Trbovlje (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (2)
Modrijan (38)
Moje sanje (2)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit NA Mladina (2)
Multima (3)
Municipality (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Neo koncept (2)
Nova obzorja (251)
Nova plus (1)
Nova revija (18)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Občina (10)
Observer Genion Clipping (2)
Obzorja (34)
Ocean (4)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (22)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (7)
Osebna rast, Roy Goreya (2)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Partner Consulting (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
PeBook (13)
Pedagoška fakulteta (151)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (102)
Pedagoški inštitut (15)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pia (2)
PikicaPikaPok (1)
Pivec (43)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pokrajinski arhiv (2)
Polavon (1)
Polymer Technology College (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (3)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (8)
Pravna praksa (39)
Prežihova ustanova (1)
Primary School (1)
Primorske novice (303)
Profidtp (28)
Prohealth (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Quark (1)
R. Šiling (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (3)
RKS Območno združenje (3)
Robinson (5)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (42)
Rokus Klett (120)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Ruslica (143)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Poljanšek (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Urbančič (1)
Salesalute Slovenija (1)
samizdat (2)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (80)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (6)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Pintar (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. F. Stele (5)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (3)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. R. Brcar (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (45)
Samsara (1)
Sanje (176)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Scriptio (1)
Secondo natura (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Seguro (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
SIB (6)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (4)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Slavistično društvo (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Writers' Association (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (2)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (35)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (5)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (6)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SMAK printtisk (1)
SNG (2)
Sodobnost International (4)
Soliris (1)
Sophia (15)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Springer (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Stopar - IT (3)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Studia humanitatis (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svet ZSSS (76)
Svetopisemska družba Slovenije (24)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
Š. Koren (1)
ŠENT (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škofijska gimnazija (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šola za ravnatelje (22)
Šolski center (2)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (6)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Štrancar.com (8)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska založba (380)
Študentska založba Litera (2)
T. Brate (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Petelinc (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Trebušak (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (14)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (4)
The Center of Excellence in Finance (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
TopFit Planet (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (1)
TŠC (1)
U. Tomažin (1)
UL MF (1)
Umanotera (4)
Umco (3)
UMco (15)
Unesco klub (1)
Unicommerce (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza (5)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (9)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (7)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Uradni list Republike Slovenije (21)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
v samozal. (2)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Zgonik (1)
V. Žepič (1)
Večer (363)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (2)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (19)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vitaaa (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vrtec Galjevica (3)
Vrtec Trnovo (2)
Vseočesje (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Z. Kolenc (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (21)
Založba Aristej (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (10)
Založba Goga (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (10)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (19)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (25)
Založba ZRC (87)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (67)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod IRC (312)
Zavod Movit (3)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Rakmo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (68)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (246)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod Tipka (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (7)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (6)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (3)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (8)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zen+ (1)
Zgodba.net (11)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (94)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (36)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1882)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (145)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (301)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (6)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza SUP (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zvezda 11 (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (11974)