Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1304

Založnik
121 Marketing (2)
A. Golob (1)
A. Oslizlo (1)
A. Slatnar (1)
A. Štraser (1)
A. Žagar (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Adriatikus (4)
AHS (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Arhel (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelje Doria (7)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
B. Kos (4)
B. Naglič (1)
B. Rituper (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (32)
Beletrina (3)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird Publisher (172)
Biteks (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (5)
Bubina Baita (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (5)
CeGD (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (1)
Covirias (2)
Čista pozitiva (1)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. Marković (1)
D. Voglar (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Development and Education Centre (4)
Didakta (1)
DigitPen (4)
DMFA - založništvo (1)
Doba Business School (2)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Domus (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo slovenskih pisateljev (4)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (6)
DZS (28)
E. Bizaj (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
Eduvision (2)
EDUvision (2)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
EMUNI University (1)
Eno (2)
Envit (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (2)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (7)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Fotospring E-Publishing (5)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Futura DDB (13)
Galerija Miklova hiša (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Slovenije (7)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (2)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Güssing Energy Technologies (2)
GV Revije (31)
Historical Association of Slovenia (1)
Huannes (1)
I. Hrdalo (1)
Ico (1)
ICOM (1)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut Jožef Stefan (24)
Institute for Forest Pedagogics (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Interesansa-zavod (3)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istros Books (1)
IUS Software, GV založba (1)
Ivec (6)
J. Bizjak (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kovač (1)
J. Reščič (1)
J. Robnik-Šikonja (1)
J. Zajc (1)
Jožef Stefan Institute (2)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Miklavec (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Knjižnica Miklova hiša (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Kvarkadabra (4)
L. Kranjc (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Lek (1)
Linguarus (1)
Ljubljana : DZS (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: self published (1)
Logatec : Občina (1)
M. Ambrožič (1)
M. Debeljak (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Gregorič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jeršič (1)
M. Plankar (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Vittori (1)
M. Zorc (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mavrica (1)
Mavrično gledališče (1)
Medija Marketing (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna knjižnica (8)
Mestna občina (1)
Miha Mazzini (1)
Minat (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Miška (2)
Mladinska knjiga (5)
Mladinski center Trbovlje (1)
Moderna organizacija (7)
Movit (1)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (1)
Multima (1)
Municipality (2)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Koron (1)
N. Thaler (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
Nigrad (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina (1)
Obzorja (3)
Okaši (23)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (2)
Osebna rast, Roy Goreya (2)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
P. Mrak (1)
P. Singh (1)
Palmer Higgs (1)
Peace Institute (1)
PeBook (74)
Pedagoška fakulteta (40)
Pedagoška obzorja (36)
Pedagoški inštitut (3)
PikicaPikaPok (1)
Pivec (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (3)
Pomurje Museum (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (31)
Primary School (1)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
published by B. Kos (1)
Rainbow Theater (1)
RC IKTS (1)
Regional Museum (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Rokus Klett (8)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
S. Jančič (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (5)
samozal. F. Stele (2)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. K. Cah (1)
samozal. T. Kure (1)
samozaložba (4)
Sanje (5)
Scientific Institute of Public Health (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (2)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (2)
self-published by author (1)
selfpublished I. Erenda (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (8)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (3)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (5)
SEM, Institute for Climate Change (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (4)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
SMAK printtisk (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Sophia (1)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (12)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Springer (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistical Society of Slovenia (8)
Stichting WONCA Europe (1)
Strajnar Publishing (1)
Strancar.com (2)
Subkulturni azil (1)
Škofijska gimnazija (1)
Šolski center (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Štrancar.com (3)
Študentska založba (1)
T. Petelinc (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Skrbinšek (1)
Tehniški muzej Slovenije (3)
The Center of Excellence in Finance (7)
The Faculty of Logistics (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
ToKnowPress (3)
T-TECTO (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
University (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (19)
University of Nova Gorica (1)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (1)
University of Primorska (2)
University of Primorska Press (12)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urban Planning Institute (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
V. Katstelic (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Visokošolsko središče (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vrtec Galjevica (3)
Založba FDV (2)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (2)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
Zavod IRC (3)
Zavod Projekt Atol, rx:tx (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (88)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (14)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (12)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1304)