Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1670

Založnik
121 Marketing (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
AX elektronika (1)
Biotehniška šola (1)
Bird Publisher (4)
Centerkontura (1)
College of Nursing (2)
Delo [etc.] (60)
Dnevnik (389)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Social Work (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
GO Mice (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarski vestnik (37)
Histria Editiones (1)
Horvat založništvo (1)
Institut Jožef Stefan (7)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (37)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Interesansa-zavod (1)
IUS Software, GV založba (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Malinc (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
National Institute of Public Health (1)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (3)
Primorske novice (303)
RIS Dvorec (2)
Rokus (1)
samozal. (7)
samozal. B. Vučko (1)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Svet ZSSS (76)
Šola za ravnatelje (10)
Tehniška založba Slovenije (4)
The Museum of Architecture and Design (1)
Umanotera (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (2)
Univerzitetna založba Annales (3)
Večer (318)
Viharnik (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (32)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (37)
Zveza kulturnih društev (1)
Išči med rezultati (1670)