Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 155

Založnik
121 Marketing (1)
AX elektronika (1)
Centerkontura (1)
Delo [etc.] (8)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarski vestnik (37)
Histria Editiones (1)
Institut Jožef Stefan (7)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (37)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Malinc (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Institute of Public Health (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
RIS Dvorec (2)
samozal. (5)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Šola za ravnatelje (10)
Tehniška založba Slovenije (4)
The Museum of Architecture and Design (1)
Umanotera (1)
University of Primorska Press (1)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (37)
Išči med rezultati (155)