Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 1546

Založnik
121 Marketing (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
AX elektronika (1)
Biotehniška šola (1)
Bird Publisher (4)
College of Nursing (2)
Delo [etc.] (60)
Dnevnik (389)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Social Work (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
GO Mice (1)
Horvat založništvo (1)
Interesansa-zavod (1)
IUS Software, GV založba (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Pravna fakulteta (2)
Primorske novice (303)
Rokus (1)
samozal. (2)
samozal. B. Vučko (1)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Svet ZSSS (76)
University of Primorska Press (1)
Univerza (2)
Univerzitetna založba Annales (3)
Večer (318)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (32)
Zveza kulturnih društev (1)
Dostop
Omejen (vsi računalniki v prostorih NUK) (1546)odstrani
Omejen (namenski terminali v prostorih NUK) (2)
Prost (1544)
Išči med rezultati (1546)