Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 244

Časopisje in članki - oblika
Založnik
1A internet (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (8)
Center vojaških šol (1)
Didakta (2)
DigitPen (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Družina (1)
DZS (10)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Genija (1)
Gorenjski muzej (1)
Histria Editiones (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (97)
Ljudska univerza (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mladinska knjiga (6)
Modrijan (4)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (16)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pokrajinski arhiv (2)
Research and Documentation Center JAS (1)
Rokus Klett (1)
Ruslica (1)
samozal. (1)
Sanje (7)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Sophia (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (20)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Išči med rezultati (244)