Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 670

Založnik
A. Sajovic (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Slovenije (17)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales University Press (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (9)
CEEMAN (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (9)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di sviluppo e formazione (1)
College of Nursing (1)
Development and Education Centre (2)
Didakta (3)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (39)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Družba Jezusova (39)
Državni izpitni center (13)
DZS (6)
EDUvision (2)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Genija (1)
GO Mice (5)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
GV Revije (1)
GZS CPU (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopo (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljudska univerza (2)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (28)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (36)
Ministrstvo za šolstvo in šport (53)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Miška (3)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (3)
Movit (1)
Movit NA Mladina (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musée régional (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OVI Jarše (1)
Pedagoška fakulteta (142)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška obzorja (119)
Pedagoški inštitut (13)
Pia (1)
Pivec (1)
Pravna praksa (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus Klett (17)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
SMAK printtisk (2)
Socialna akademija (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (22)
Tehniški šolski center (1)
UL MF (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Večer (4)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (2)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (51)
Zavod RS za šolstvo (87)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (670)