Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 516

Založnik
A. Sajovic (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Slovenije (11)
Annales University Press (1)
Biteks (6)
CEEMAN (2)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (9)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di sviluppo e formazione (1)
College of Nursing (1)
Development and Education Centre (2)
Didakta (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (39)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Družba Jezusova (39)
Državni izpitni center (7)
DZS (5)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Genija (1)
GO Mice (5)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
GV Revije (1)
GZS CPU (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Kopo (1)
Ljubljana : DZS (3)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljudska univerza (2)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (26)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (36)
Ministrstvo za šolstvo in šport (53)
Miška (3)
Mladinska knjiga (1)
Movit NA Mladina (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musée régional (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Osnovna šola (1)
OVI Jarše (1)
Pedagoška fakulteta (113)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška obzorja (92)
Pedagoški inštitut (9)
Pia (1)
Pravna praksa (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regional Museum (1)
RIS Dvorec (2)
Rokus Klett (14)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian School Museum (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (3)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Šola za ravnatelje (21)
Tehniški šolski center (1)
UL MF (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Večer (4)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (42)
Zavod RS za šolstvo (78)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (516)