Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 142

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Aristej (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (3)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
DigitPen (2)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Družina (1)
DZS (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (23)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
ISA institut (2)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Medijski partner (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mladinska knjiga (3)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška obzorja (7)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
RIC (1)
Ruslica (1)
Sanje (2)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Sophia (5)
Študentska založba (2)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
UMco (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (5)
Zavod Rakmo (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje DrogArt (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Išči med rezultati (142)