Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 122

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Založnik
Bird Publisher (1)
Državni izpitni center (4)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (3)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (10)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
Ibis (1)
Institut Jožef Stefan (21)
Inštitut Logik (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Medicinska fakulteta (1)
Miška (2)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (5)
Pia (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. R. Škrekovski (1)
SMAK printtisk (2)
Spletni partner (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strancar.com (2)
Štrancar.com (8)
Tehniški šolski center (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
TŠC (1)
University of Press (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (3)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (2)
Založba FRI (1)
Založba UL FRI (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod IRC (12)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Išči med rezultati (122)