Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 209

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Agencija RS za okolje (1)
Arhel (1)
Belokranjski muzej (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Biteks (3)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Družina (2)
DZS (30)
Ecologists Without Borders Association (1)
Envit (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za varnostne vede (1)
GEAart (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
L. Zajec (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljudska univerza (1)
M. Hrovat (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mestna knjižnica (7)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Mladinska knjiga (33)
Modrijan (10)
Narava (1)
Nigrad (1)
P. Grošelj (1)
P. Štrekelj (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (2)
R. Šiling (1)
Rokus (23)
Rokus Klett (8)
S. Bonča (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
SEM Institute for Climate Change (4)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (4)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Umanotera (4)
University (1)
University of Maribor Press (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Išči med rezultati (209)