Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 379

Časopisje in članki - oblika
Založnik
1A internet (1)
A. Horvat (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Meszaroš (1)
A. Štraser (1)
AHS (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (4)
Biteks (2)
Bubina Baita (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
College of Nursing (2)
Covirias (3)
Dnevnik (26)
Domus (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (4)
DZS (7)
Faculty of Architecture (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Gospodarski vestnik (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institute for Local Self-Government (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
K. Pirc (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (15)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (1)
Knjižnica Miklova hiša (4)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Lek (4)
M. Muhič (1)
M. Ravljen (1)
M. Tajnik (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medija Marketing (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za zdravje (4)
Mladinska knjiga (24)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
National Institute of Public Health (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (1)
Pivec (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (4)
Pravna praksa (1)
Prohealth (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
RIC (1)
RKS Območno združenje (3)
Ruslica (1)
samozal. (2)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Secondo natura (1)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
selfpublisher T. Horvat (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (2)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (6)
Splošna bolnišnica (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Stichting WONCA Europe (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (1)
Študentska založba (1)
T. Puš (1)
T. Selič Kurinčič (1)
Trapez Media (3)
UMco (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
v samozal. (1)
Večer (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Založba Sanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (6)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Združenje DrogArt (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (8)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Išči med rezultati (379)