Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 304

Časopisje in članki - oblika
Založnik
1A internet (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Beletrina (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Bird Publisher (3)
Cankarjeva založba (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Državni izpitni center (2)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (94)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za upravo (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (5)
Modrijan (6)
Ocean (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Rokus Klett (44)
samozal. (1)
samozaložba (3)
Slavistično društvo (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Springer (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (3)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Teološka fakulteta (2)
The Faculty of Logistics (1)
Univerzitetna založba (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod IRC (44)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (32)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Išči med rezultati (304)