Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 252

Založnik
AX elektronika (22)
Biotehniška šola (2)
Biteks (3)
Borzen (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Časnik Finance (1)
D. Lenardič (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (19)
DZS (14)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (3)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za strojništvo (9)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
GFS Institute (1)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Interesansa-zavod (3)
Jožef Stefan Institute (1)
Konzorcij šolskih centrov (6)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
M. Tratnik (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Mladinska knjiga (14)
Modrijan (2)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Okaši (1)
Prah izobraževalni center (1)
Profidtp (28)
Rokus Klett (8)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. T. Jarc (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Štrancar.com (1)
Tehniška založba Slovenije (10)
Tehniški muzej Slovenije (1)
University of Maribor Press (8)
University of Nova Gorica (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (19)
Zavod RS za šolstvo (2)
Išči med rezultati (252)