Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 166

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Guček (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Lazar (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Zupan (1)
B. Kirm (1)
B. Pipan (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biteks (3)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
D. Goranovič (1)
D. Jevšinek Skok (1)
Doba Epis (1)
Društvo študentov biologije (1)
DZS (29)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
H. Šeme (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
K. Bezek (1)
K. Pirc (1)
K. Zupančič (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Fajs (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
M. Ambrožič (1)
M. Čitar (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mikelj (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Rupar (1)
M. Tajnik (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Mladinska knjiga (9)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Prezelj (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
P. Oražem (1)
P. Singh (1)
P. Treven (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
R. Šiling (1)
Rokus Klett (3)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Prpar Mihevc (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (2)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Študentska založba (1)
T. Petelinc (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Tkalec (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Išči med rezultati (166)