Egrova ljubljanska tiskarna in založba

Tiskarska in založniška rodbina Eger je v Ljubljani delovala od leta 1765 pa vse do leta 1873. Njen prvi član, Janez Friderik Eger (1735–1799), se je leta 1765 poročil z vdovo tiskarja Janeza Jurija Heptnerja Marijo Terezijo in prevzel Heptnerjevo podjetje. Tiskal je knjige, učbenike, časopise ter uradne in druge tiskovine v latinskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku. Natisnil oziroma založil je na primer Linhartov Poskus zgodovine Kranjske,  Pohlinovo Kranjsko gramatiko, Devove Pisanice, Linhartovo Županovo Micko, Vodnikovo Veliko pratiko in Malo pratiko ter njegove Lublanske novice. Med letoma 1782 in 1786 je bil tudi ljubljanski župan. Po njegovi smrti leta 1799 je tiskarno in založbo nekaj časa vodila njegova žena. Od sinov je starša preživel le Janez Leopold (1773–1829), ki se je izučil pri očetu. Po smrti Antona Degotardija je postal vodja njegove tiskarne. Leta 1800 se je poročil z njegovo vdovo Regino, lastnico nekdanje Merkove tiskarne, in po materini smrti najbrž združil obe podjetji. Nasledila ga je njegova tretja soproga Rozalija (1788–1871), ki je tiskarno vodila vse do svoje smrti. Natisnila je na primer Navratilovega Vedeža in Vilhar-Levstikov Naprej. Po smrti jo je nasledila njena pastorka Leopoldina, za njo pa hči Julijana, ki je tiskarno leta 1873 oddala v najem dolgoletnima vodjema Antonu Kleinu in Ivanu Kovaču. Ta sta tiskarno tudi odkupila.

V zbirki je predstavljen izbor knjig in drugih tiskovin Janeza Friderika, Marije Terezije in Janeza Leopolda Egra iz Narodne in univerzitetne knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici in Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so bile primerne za postopek digitalizacije. Dopolnjevali pa jo bomo tudi s kasnejšimi tiski posameznih članov rodbine, predvsem z obsežnim opusom tretje soproge Janeza Leopolda, Rozalije Eger.


Število rezultatov iskanja: 97

Tip gradiva
Vsebina
Verstva. Teologija (97)odstrani
Založnik
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu per Johan. Fridrihu Egerju (1)
Eger (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
impensis Michaelis Promberger (2)
literis Egerianis (6)
litris Eger (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (7)
natisnęl Leopold Eger (6)
natísnęl Leopold Eger (1)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnen, inu se najde per Mar. The. Egerze (1)
natisnil Eger (1)
natisnil Leopold Eger (4)
natisnila Rosalia Eger (1)
natísnjena per Egerji (1)
od Leop. Egerja na pródaj utisnenu (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (4)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Joan. Frid. Eger (2)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (3)
typis Joannis Friderici Eger ... (2)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' commis. per Jenko (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (2)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (2)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Dostop
Prost (97)odstrani
Išči med rezultati (97)