Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev je organiziranih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici.

Število rezultatov iskanja: 1546

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (1546)odstrani
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Založnik
ATS Od me-je (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Institute for Slovene Emigration Research (349)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (10)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (16)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (349)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalen park (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Politehnika (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (891)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Založba ZRC (134)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (116)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (164)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (11)
ZRC Publishing House (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (12)
Išči med rezultati (1546)