Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev je organiziranih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici.

Število rezultatov iskanja: 6357

Časopisje in članki - oblika
Založnik
ATS Od me-je (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1181)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (4)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (17)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (640)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (661)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (204)
Nacionalen park (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Politehnika (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2812)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Založba ZRC (1063)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (42)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (305)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
ZRC Publishing (8)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (224)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Dostop
Prost (6357)odstrani
Išči med rezultati (6357)