Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je ZRC stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev ZRC-ja je razporejenih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Delo raziskovalcev, ki je mnogovrstno in raznotero, obsega preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati njihovega dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskanih in spletnih različicah.

Število rezultatov iskanja: 6698

Časopisje in članki - oblika
Založnik
ATS Od me-je (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1225)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (33)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (4)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (17)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (642)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (661)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (204)
Nacionalen park (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Politehnika (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2884)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (9)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Založba ZRC (1202)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (118)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (331)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
ZRC Publishing (12)
ZRC Publishing House (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (224)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (13)
Išči med rezultati (6698)