Baron Jurij Vega

Zbirka je digitalni spomenik vsestranskemu slovenskemu znanstveniku baronu Juriju Vega (1754-1802), ki je s svojimi teorijami in izumi nemalokrat vplival na tok svetovne zgodovine. Dejstvo, da izhaja iz revnih slovenskih hribov (Sv. Križu pri Zagorici), ni bilo ovira, da ne bi postal svetovljan in znanstvenik, ki se je odlikoval predvsem na področju matematike in matematičnih ved, nič manj pa ni zaslužen za izume na področju fizike in udejstvovanj na področju balistike, astronomije idr. 

Njegovo življenjsko pot ter vojaško kariero lepo predstavi dokumentarni film Parabole življenja Jurija Vege, ki ga najdete v zbirki, o njegovi nadarjenosti pa govori tudi literarni opus, ki je zaobjel kar 18 let Vegovega življenja in iz katerega je v Sloveniji širše poznan predvsem po l. 1783 izdanem logaritmovniku Logarithmische, trigonometrische, und andere zum Gebrauche der Mathematik eingerichtete Tafeln und Formeln; ta poleg drugih vsebin prinaša predvsem Vegovo izboljšano računanje logaritmov. Objavljena temeljna dela (logaritmi, priročniki) so rezultat digitalizacije v okviru CRP projekta DIZZIS – Razvoj digitalne zbirke znanstveno-raziskovalnih in strokovnih publikacij (2006-2008), za nekaj novejših znanstvenih prispevkov, pa gre zahvala zlasti strokovnjakom Inštituta za matematiko in fiziko v Ljubljani, Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in NUK.

Vstopite z nami v svet znanosti!

Število rezultatov iskanja: 26

Tip gradiva
fotografije (26)odstrani
Išči med rezultati (26)