Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 40

Časopisje in članki - naslov
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (1)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna deška meščanska šola (Celje) (1)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (1)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (1)
Državna meščanska šola - Brežice (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (1)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Univerza - Ljubljana (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Leto izida
1934/1935 (40)odstrani
Založnik
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (1)
Državna II. dekliška meščanska šola (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Ptuju (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (1)
Ravnateljstvo (2)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (1)
Založba Državne deške meščanske šole (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Dostop
Išči med rezultati (40)