Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 1436

Časopisje in članki - naslov
Civica scuola reale superiore (Trieste) (9)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (1)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (11)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (5)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (18)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (15)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Gimnazija - Celje (21)
Gimnazija - Celovec (1)
Gimnazija - Gorica (17)
Gimnazija - Kranj (15)
Gimnazija - Maribor (34)
Gimnazija - Novo mesto (35)
Gimnazija (italijanska) - Koper (34)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Gimnazija (nemška) - Trst (10)
Ginnasio comunale superiore - Trst (8)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (34)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (19)
Glavna šola - Tržič (16)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (151)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (3)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Idrija (14)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (26)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (19)
Ljudska šola - Vipava (17)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (3)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (5)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Mestni dekliški licej (10)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (7)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Realka - Celovec (1)
Realka - Gorica (6)
Realka - Ljubljana (41)
Realka - Maribor (19)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Realka (nemška) - Trst (4)
Realna gimnazija - Ptuj (17)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (23)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (7)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (9)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (7)
Trivialka - Tržič (4)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljišče - Ljubljana (7)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1722-1773 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (1)
1779-10 (1)
1780-05 (1)
1780-10 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (2)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (3)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (2)
1820 (2)
1821 (3)
1822 (3)
1823 (4)
1824 (4)
1825 (4)
1826 (5)
1827 (4)
1828 (3)
1829 (4)
1830 (4)
1831 (4)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (4)
1835 (4)
1836 (4)
1837 (4)
1838 (3)
1839 (2)
1840 (4)
1841 (6)
1842 (6)
1843 (5)
1844 (4)
1845 (4)
1846 (6)
1847 (4)
1848 (3)
1849 (4)
1850 (2)
1851 (4)
1852 (4)
1853 (8)
1854 (12)
1855 (11)
1856 (19)
1857 (17)
1858 (21)
1859 (19)
1860 (24)
1861 (27)
1862 (19)
1863 (20)
1864 (21)
1864/1865 (1)
1865 (27)
1866 (24)
1867 (23)
1867/1868 (1)
1868 (23)
1868/1869 (1)
1869 (21)
1869/1870 (2)
1870 (18)
1870/1871 (2)
1871 (16)
1871/1872 (2)
1872 (17)
1872/1873 (1)
1873 (18)
1873/1874 (2)
1874 (17)
1874/1875 (2)
1875 (14)
1875/1876 (2)
1876 (13)
1876/1877 (4)
1877 (14)
1877/1878 (6)
1877/1888 (1)
1878 (11)
1878/1879 (6)
1879 (13)
1879/1880 (6)
1880 (8)
1880/1881 (8)
1881 (9)
1881/1882 (10)
1882 (8)
1882/1883 (12)
1883 (12)
1883/1884 (11)
1884 (7)
1884/1885 (14)
1885 (6)
1885/1886 (18)
1886 (8)
1886/1887 (15)
1887 (5)
1887/1888 (17)
1887/18888 (2)
1888 (6)
1888/1889 (19)
1889 (5)
1889/1890 (16)
1889/1990 (1)
1890 (7)
1890/1891 (18)
1890/1892 (1)
1891 (7)
1891/1892 (24)
1892 (3)
1892/1893 (22)
1892/1993 (1)
1893 (3)
1893/1894 (22)
1893/1984 (2)
1894 (3)
1894/1895 (22)
1894/1896 (1)
1895 (4)
1895/1896 (21)
1896 (3)
1896/1897 (19)
1897 (4)
1897/1898 (25)
1898 (5)
1898/1899 (17)
1899 (3)
1899/1900 (24)
1900 (2)
1900/1901 (5)
1901 (1)
1901/1902 (6)
1902 (1)
1902/1903 (6)
1903 (2)
1903/1904 (5)
1904 (1)
1904/1905 (4)
1905 (1)
1905/1906 (4)
1906 (1)
1906/1907 (5)
1907 (1)
1907/1908 (7)
1908 (1)
1908/1909 (9)
1909 (1)
1909/1910 (12)
1910 (1)
1910/1911 (12)
1911 (1)
1911/1912 (7)
1912 (1)
1912/1913 (6)
1913 (1)
1913/1914 (7)
1914 (1)
1914/1915 (3)
1915 (1)
1915/1916 (4)
1916 (2)
1916/1917 (3)
1917 (1)
1917/1918 (3)
1918 (1)
1918/1919 (1)
1919/1920 (1)
1920/1921 (1)
1921/1922 (1)
1922/1923 (1)
1923 (1)
1927 (1)
1928/1929 (1)
1929/1930 (2)
1930 (2)
1930/1931 (1)
1931 (2)
1931/1932 (2)
1932 (1)
1932/1933 (4)
1933 (1)
1933/1934 (8)
1934 (1)
1934/1935 (10)
1935 (1)
1935/1936 (10)
1936 (1)
1936/1937 (10)
1937 (2)
1937/1938 (14)
1938/1939 (13)
1939/1940 (14)
1940 (1)
Založnik
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Bischoflaker Hauptschule (1)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Civica scuola reale superiore (9)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
COLLEGIUM Labacense S. I. (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deželni odbor kranjski (7)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna meščanska šola (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (8)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasio Marburgensi (36)
Gymnasiums (3)
Handels - Lehranstalt in Laibach (1)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (33)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
II. državna gimnazija (5)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (18)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (7)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Josephi de Bacho (2)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (1)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (4)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (13)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (9)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (14)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Oberrealschule (16)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Realschule (6)
K. k. selbstständigen Unterrealschule in Laibach (3)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (12)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Oberrealschule (2)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgymnasium (65)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (11)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (1)
K. k. Staatsgymnasiums (3)
K. k. Staats-Gymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (5)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (12)
K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg (3)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. Unterrealschule zu klagenfurt (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K. k. vollständigen Unterrealschule in Laibach (2)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule in Stein (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule zu Stein (18)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule zu Stein (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. kön. Unter - Realschule in Laibach (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (1)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Stein (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Stein (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Krajni šolski svet (53)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Laibach (1)
Literis Schütz (39)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Llooyd (1)
Loška deška glavna šola (3)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Marktgemeinde Neumarktl (1)
Mestna glavna šola (62)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestni dekliški licej (10)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Neumarktler Hauptschule (4)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
P. Zore v Križan (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (2)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (29)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Srenja Tržiška (1)
Staats - Oberrealschule (1)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (1)
Staats-Oberrealschule (6)
Staats-Ober-Realschule (11)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (5)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (3)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (2)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trivialschule zu Neumarktl (4)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Vierklassigen Knaben- und zwei- klassigen Mädchenvolksschule zu Gottschee (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (2)
Vierklassigen Volksschule in Neumarktl (7)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (4)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerbl. Fortbildungsschule in Neumarktl (4)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (8)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Pravice
javna domena (1436)odstrani
Dostop
Išči med rezultati (1436)