Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 63

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna deška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (1)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (1)
Državna meščanska šola - Litija (1)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ormož (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (1)
Državna meščanska šola - Trbovlje (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državna meščanska šola - Žalec (1)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Ljudska šola - Tržič (1)
Meščanska šola - Krško (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Univerza - Ljubljana (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (2)
Leto izida
1938/1939 (63)odstrani
Založnik
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška v Mariboru (1)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (1)
Državna deška meščanska šola v Celju (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (1)
Državna meščanska šola v Litiji (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (1)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (1)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod šolskih sester v Celju (1)
Dostop
Išči med rezultati (63)