Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 53

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Celje (1)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (1)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna meščanska šola - Brežice (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (1)
Državna meščanska šola - Tržič (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državna meščanska šola - Žalec (1)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Univerza - Ljubljana (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (2)
Leto izida
1936/1937 (53)odstrani
Založnik
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (1)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola v Celju (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državne meščanske šole v Žalcu (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (1)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (1)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Dostop
Išči med rezultati (53)