Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 34

Leto izida
1909/1910 (34)odstrani
Založnik
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
C. kr. II. državna gimnazija (1)
C. kr. realka (1)
Civica scuola reale superiore di Trieste (2)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (1)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (1)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (1)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Petrazredna dekliška ljudska šola v Kranju (1)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (1)
Vierklassigen Knaben- u. vierklassigen Mädchenvolksschule und der gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Dostop
Išči med rezultati (34)