Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 29

Leto izida
1901/1902 (29)odstrani
Založnik
C. kr II. državna gimnazija (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (1)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (1)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Mestna nižja realka (1)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (1)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (1)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (1)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Dostop
Išči med rezultati (29)