Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 1161

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (7)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (10)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola - Ljubljana (30)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (27)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (6)
2. državna deška meščanska šola - Maribor (3)
2. državna gimnazija - Ljubljana (35)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (37)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (4)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (10)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (5)
3. mestna deška ljudska šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (3)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (14)
Dekliška ljudska šola - Kranj (23)
Dekliška ljudska šola - Novo mesto (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (6)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej - Ljubljana (10)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Deška ljudska šola - Novo mesto (32)
Deška ljudska šola - Škofja Loka (24)
Deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Kranj (21)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem - Krško (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (17)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (8)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (6)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna meščanska šola - Brežice (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Sveti Lenart v Slovenskih Goricah (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državno učiteljišče - Maribor (14)
Ekonomska srednja šola - Murska Sobota (1)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gimnazija - Celje (19)
Gimnazija - Kranj (14)
Gimnazija - Maribor (11)
Gimnazija - Novo mesto (13)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (13)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (8)
Glavna šola - Kranj (6)
Glavna šola - Postojna (6)
Glavna šola - Tržič (1)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Klasična gimnazija - Ljubljana (11)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Krško (10)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (17)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (7)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Meščanska šola - Krško (17)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (11)
Realka - Maribor (1)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (13)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Univerza - Ljubljana (43)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (4)
Vojaška realka - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (14)
Jezik
Leto izida
1823 (1)
1824 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1858 (1)
1861 (3)
1862 (1)
1863 (5)
1864 (5)
1865 (8)
1866 (6)
1867 (7)
1868 (7)
1869 (4)
1870 (6)
1871 (7)
1872 (7)
1873 (8)
1874 (6)
1875 (5)
1876 (5)
1876/1877 (1)
1877 (7)
1877/1878 (3)
1878 (5)
1878/1879 (3)
1879 (5)
1879/1880 (3)
1880 (3)
1880/1881 (4)
1881 (4)
1881/1882 (5)
1882 (3)
1882/1883 (9)
1883 (3)
1883/1884 (9)
1884 (1)
1884/1885 (10)
1885 (1)
1885/1886 (13)
1886 (2)
1886/1887 (11)
1887/1888 (14)
1887/18888 (2)
1888 (3)
1888/1889 (11)
1889/1890 (12)
1889/1990 (1)
1890/1891 (12)
1891/1892 (13)
1892/1893 (14)
1893 (1)
1893/1894 (11)
1893/1984 (1)
1894/1895 (14)
1895 (1)
1895/1896 (12)
1896 (1)
1896/1897 (12)
1897 (1)
1897/1898 (18)
1898/1899 (12)
1899/1900 (12)
19?? (1)
1900 (1)
1900/1901 (16)
1901/1902 (19)
1902/1903 (14)
1902-1903 (1)
1903 (1)
1903/1904 (13)
1904/1905 (10)
1905/1906 (9)
1906/1907 (12)
1907 (1)
1907/1908 (16)
1908/1909 (15)
1909/1910 (16)
1910 (1)
1910/1911 (16)
1911/1912 (10)
1912 (1)
1912/1913 (9)
1913 (1)
1913/1914 (9)
1914/1915 (5)
1915/1916 (6)
1916 (2)
1916/1917 (5)
1917/1918 (5)
1918 (2)
1918/1919 (6)
1918/1930 (1)
1919/1920 (4)
1920 (2)
1920/1921 (3)
1921 (2)
1921/1922 (2)
1922 (1)
1922/1923 (2)
1923 (3)
1923/1924 (2)
1923/1933 (1)
1924 (1)
1924/1925 (2)
1925 (3)
1925/1926 (1)
1926 (1)
1926/1927 (2)
1927 (3)
1927/1928 (2)
1928 (3)
1928/1929 (5)
1929 (4)
1929/1930 (18)
1929/2930 (1)
1930 (5)
1930/1931 (20)
1931 (5)
1931/1932 (23)
1932 (4)
1932/1933 (24)
1933 (3)
1933/1934 (34)
1934 (5)
1934/1935 (41)
1934/1936 (1)
1935 (4)
1935/1936 (44)
1936 (5)
1936/1937 (52)
1937 (5)
1937/1938 (58)
1938 (2)
1938/1939 (61)
1939 (3)
1939/1940 (66)
1940 (4)
1940/1941 (1)
1941/1942 (1)
1942 (1)
1942/1943 (1)
1943 (1)
1943/1944 (2)
1945/1946 (1)
1946/1947 (1)
1947/1948 (1)
1952 (1)
1953 (1)
1953/1954 (1)
1960 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1977 (1)
1979 (1)
Založnik
1. drž. dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
2. državna dekliška meščanska šola (2)
2. državna dekliška meščanska šola sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (3)
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. kr II. državna gimnazija (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (8)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. II. državna gimnazija (15)
C. kr. mestni šolski svet ljubljanski (1)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Škofji Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Loki (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Škofji Loki (16)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola na Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Krškem (4)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška ljudska šola v Kranji (3)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Dekliška šola v Kranji (1)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem v Krškem (5)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (4)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novemmestu (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (3)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška v Mariboru (2)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (4)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. slovenska osnovna in meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (3)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola v Krškem (2)
Državna deška meščanska šola v Mariboru (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (7)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trogvska šola v Celju (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna II. deška meščanska šola v Mariboru (3)
Državna II. realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Ljubljani (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna kmetijska šola na Grmu v Novem mestu (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Antona Aškerca pri sv. Lenartu v Slov. Goricah (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (4)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Krškem (2)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (1)
Dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (2)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Ekonomska srednja šola v Murski Soboti (1)
Ersten städtischen Knabenvolksschule (1)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena šola v Kranju (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (4)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (5)
I. državna dekliška meščanska šola Antona Martina Slomšeka v Mariboru (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. mestna deška ljudska šola (6)
I. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
I. mestna deška osnovna šola (2)
I. mestna deška šola ljudska šola (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (10)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (2)
I. städt. funfkl. Knabenvolksschule in Laibach (3)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
I. städtischen funfklassigen Knabenvolksschule (2)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (8)
II. mestna 4 razredna ljudska šola v Ljubljani (3)
II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (6)
II. mestna deška peterorazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (12)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. städt. fünfcl. Knaben - Volksschule in Laibach (1)
II. städt. fünfklassign Volksschule in Laibach (2)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
III. mestna deška ljudska šola in obrta pripravljalnica na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Josephi de Bacho typographi Circuli (2)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars zu Idria (7)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (1)
Kmetijska šola na Grmu (1)
Kmetijska šola na Grmu - Novo mesto (2)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Kranjska dež. vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (1)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (4)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Ljudka šola v Kranji (1)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska šola v Kranji (10)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Loška deška glavna šola (3)
Mestna glavna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (10)
Mestna nižja realka (4)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna realka (4)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola v Krškem (2)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
P. Zore v Križan (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna dekliška ljudska šola v Kranju (10)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
Prva državna dekliška meščanska šola Antona Mart. Slomšeka v Mariboru (1)
Prva mestna čveterorazredna ljudska šola (2)
Prva mestna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Srenja Tržiška (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna dekliška judska šola v Krajni (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kranji (3)
Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kranju (4)
Štirirazredna deška in obrtno nadaljevalna šola v Kranji (2)
Štirirazredna deška in obrtno-nadaljevalna šola v Kranji (1)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranji (5)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (11)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška ljuska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (3)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tirazredna deška meščanska šola in z njo združenega enoletnega učnega tečaja četrtega razreda v Krškem (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna deška meščanska šola v Krškem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (20)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (8)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (2)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (11)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
Dostop
Išči med rezultati (1161)