Šolska poročila

Izvestja ali letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, s katerimi so glavne šole, normalke ter gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in na predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849, to so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov, razporejena po razredih in učnem uspehu. Razen imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolj izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classificationen. Po izidu gimnazijskega osnutka iz leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj je ta osnutek zahteval tiskanje Programma za gimnazije in realke. Po osnutku je bila tudi določena razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte, slovensko Letna poročila ali Izvestja. Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s kratko prekinitvijo v letih 1918-1929. V času 2. svetovne vojne izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil z zakonom ni bilo določeno, zato so jih izdajale le nekatere gimnazije po letu 1950. Poročila niso izhajala redno, običajno za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so tudi osnovne šole izdajale letna poročila, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zato jih je tudi veliko manj, saj so jih šole izdajale neredno. Izhajati so začela po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, po izidu splošnega osnovnošolskega zakona leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa so odpadle. Med leti 1918-1929, 1940-1945 in do leta 1950 niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 897

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška šola - Ljubljana (25)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (10)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (8)
Dekliška glavna in obrtna šola pri uršulinkah - Ljubljana (30)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej ubožnih šolskih sester Notre Dame (Mädchenlyzeum) - Gorica (1)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem - Krško (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (6)
Državna ljudska in meščanska deška šola (nemška) - Trst (1)
Državna meščanska šola - Celje (1)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Gimnazija - Celje (31)
Gimnazija - Celovec (3)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (30)
Gimnazija - Maribor (49)
Gimnazija - Novo mesto (55)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (13)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Glavna deška šola - Škofja Loka (22)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (28)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (13)
Glavna šola - Tržič (15)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau (5)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (3)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (66)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (6)
Ljudska šola - Tržič (28)
Ljudska šola - Vipava (11)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (5)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Meščanska šola - Krško (9)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Realka - Celovec (1)
Realka - Gorica (12)
Realka - Ljubljana (58)
Realka - Maribor (25)
Realka (nemška) - Trst (11)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (7)
Trivialka - Tržič (4)
Učiteljišče - Ljubljana (7)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Jezik
nemški (897)odstrani
slovenski (88)
Leto izida
1814 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1825 (2)
1826 (3)
1827 (2)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (1)
1834 (2)
1835 (2)
1836 (2)
1837 (2)
1838 (1)
1840 (2)
1841 (4)
1842 (3)
1843 (3)
1844 (2)
1845 (2)
1846 (4)
1847 (2)
1848 (2)
1849 (3)
1850 (2)
1851 (3)
1852 (2)
1853 (6)
1854 (11)
1855 (9)
1856 (18)
1857 (16)
1858 (19)
1859 (18)
1860 (23)
1861 (23)
1862 (17)
1863 (16)
1864 (17)
1865 (18)
1866 (18)
1867 (16)
1868 (16)
1869 (17)
1870 (12)
1870/1871 (1)
1871 (10)
1871/1872 (1)
1872 (11)
1873 (11)
1873/1874 (1)
1874 (13)
1874/1875 (1)
1875 (10)
1876 (10)
1876/1877 (2)
1877 (9)
1877/1878 (3)
1877/1888 (1)
1878 (6)
1878/1879 (3)
1879 (8)
1879/1880 (3)
1879/1898 (1)
1880 (5)
1880/1881 (3)
1881 (6)
1881/1882 (4)
1882 (6)
1882/1883 (2)
1883 (8)
1883/1884 (1)
1884 (5)
1884/1885 (3)
1885 (4)
1885/1886 (5)
1886 (5)
1886/1887 (3)
1887 (4)
1887/1888 (3)
1888 (6)
1888/1889 (5)
1889 (4)
1889/1890 (4)
1890 (7)
1890/1891 (4)
1891 (6)
1891/1891 (1)
1891/1892 (10)
1892 (2)
1892/1893 (8)
1893 (3)
1893/1894 (10)
1893/1984 (1)
1894 (2)
1894/1895 (9)
1895 (3)
1895/1896 (9)
1896 (2)
1896/1897 (8)
1897 (3)
1897/1898 (8)
1898 (4)
1898/1899 (7)
1899 (2)
1899/1900 (11)
1900 (4)
1900/1901 (11)
1901 (1)
1901/1902 (11)
1902 (1)
1902/1903 (10)
1903 (2)
1903/1904 (10)
1904 (3)
1904/1903 (1)
1904/1905 (9)
1905 (2)
1905/1906 (8)
1906 (2)
1906/1907 (11)
1907 (3)
1907/1908 (12)
1908 (3)
1908/1909 (13)
1909 (2)
1909/1910 (15)
1910 (2)
1910/1911 (16)
1911 (3)
1911/1912 (14)
1912 (1)
1912/1913 (10)
1913 (1)
1913/1914 (9)
1914 (2)
1914/1915 (8)
1914/1916 (1)
1915 (1)
1915/1916 (7)
1916/1917 (6)
1917/1918 (5)
1929/1930 (1)
1930/1931 (1)
1931 (1)
1931/1932 (1)
1932/1933 (1)
1933/1934 (1)
1934/1935 (1)
1935/1936 (1)
1936/1937 (1)
1937/1938 (1)
1938/1939 (2)
1939/1940 (2)
Založnik
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
Bischoflaker Hauptschule (1)
Cillier Gymnasium (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (3)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem v Krškem (5)
Deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novemmestu (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Ersten städtischen Knabenvolksschule (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
Gymnasiums (3)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
I. städt. funfkl. Knabenvolksschule in Laibach (3)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
I. städtischen funfklassigen Knabenvolksschule (2)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. mestna 4 razredna ljudska šola v Ljubljani (3)
II. städt. fünfcl. Knaben - Volksschule in Laibach (1)
II. städt. fünfklassign Volksschule in Laibach (2)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. allg. Volks- und Bürgerschule für Mädchen und des Fortbildungskurles in Triest (1)
K. k. allgem. Knaben- und Mädchenvolksschule in Triest (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (6)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (13)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
K. k. Lehrerbildungsanstalt (2)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (2)
K. k. maschinen-gewerblichen Fachschule in Klagenfurt (1)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (2)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Oberrealschule (17)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Realschule (6)
K. k. selbstständigen Unterrealschule in Laibach (3)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Oberrealschule (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (2)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule zu Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (5)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (15)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staatsgymnasiums (9)
K. k. Staats-Gymnasiums (5)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (34)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (6)
K. k. Staats-Oberrealschule in Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg (3)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staatsrealschule (5)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsvolks- und Bürgerschule für Knaben in Triest (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. Unterrealschule zu klagenfurt (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K. k. vollständigen Unterrealschule in Laibach (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule in Stein (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule zu Stein (18)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule zu Stein (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. kön. Unter - Realschule in Laibach (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Stein (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Stein (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden bei Rudolfswert (4)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden bei Rudolfswerth (1)
Mädchen - Volkschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Mädchenlyzeums armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (1)
Marktgemeinde Neumarktl (1)
Mestna glavna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (10)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Meščanska šola v Krškem (2)
Neumarktler Hauptschule (4)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (2)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Prva mestna čveterorazredna ljudska šola (2)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Schüler an der dreiklassigen städtischen Knabenschule zu Laibach (2)
Schüler an der öffentlichen städtischen Knaben - Schule in Laibach (1)
Schüler an der städtischen Knabenschule zu St. Jakob in Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (6)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (10)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (2)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (4)
Schülerinnen an der Mädchen haupt - und Industrial - Schule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Ursulinnen Mädchen - Schule zu Laibach (1)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Staats - Oberrealschule (1)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (3)
Staats-Oberrealschule (6)
Staats-Ober-Realschule (11)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Steiermärkischen landes-bürgerschule in Cilli (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Tirazredna deška meščanska šola in z njo združenega enoletnega učnega tečaja četrtega razreda v Krškem (1)
Trirazredna deška meščanska šola v Krškem (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trivialschule zu Neumarktl (4)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (20)
VI clasiggen Mädchen - Volksschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Vierklassigen Knaben- u. vierklassigen Mädchenvolksschule und der gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (2)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vierklassigen Knaben- und zwei- klassigen Mädchenvolksschule zu Gottschee (1)
Vierklassigen Volksschule in Neumarktl (7)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (4)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerbl. Fortbildungsschule in Neumarktl (4)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (14)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Dostop
Išči med rezultati (897)