Število rezultatov iskanja: 1174

Leto izida
2015 (1174)odstrani
Založnik
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
A. Žorž (1)
ABV (1)
Adriatikus (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Andragoški center Slovenije (4)
Annales University Press (1)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
author (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (4)
Beletrina (41)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biteks (3)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (23)
CEEMAN (1)
Celjsko literarno društvo (5)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (6)
Center vojaških šol (2)
Centerkontura (1)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Chrio (1)
Cierre Grafica (1)
Čista pozitiva (1)
D. Leskovšek (1)
Debora (2)
Dedal (2)
Delo (2)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (16)
DMFA - založništvo (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (3)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo Potentia (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Družina (29)
Državni izpitni center (2)
DZS (7)
ECSA Slovenia (1)
Eduvision (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (2)
Enost, M. Ogorevc (2)
Epistola (1)
Facolta di Management (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Management (4)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (5)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (16)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (10)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Festival (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Genija (2)
GK PAST (2)
Goga (20)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
GS1 Slovenija (1)
Güssing Energy Technologies (4)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Horvat založništvo (5)
i2 (1)
Ibis (6)
Ico (2)
ICO (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (9)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (19)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Intelyway webmedia (2)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
ISA institut (2)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
IUS Software, GV založba (3)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J. Robnik-Šikonja (2)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Jezikovno društvo Barve jezika (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katedra za dru��insko medicino, Medicinska fakulteta (5)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za onkologijo (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
KDG Reciklaža (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
Kmetijska založba (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (19)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Lexical Computing (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljudska univerza (5)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
LUD Literatura (7)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Meritum (1)
MeritUM (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (3)
Metaja (1)
Minat (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mladika (8)
Mladinska knjiga (88)
Moderna organizacija (2)
Moje sanje (3)
Movit (1)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (20)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
National Institute of Public Health (3)
National School for Leadership in Education (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova obzorja (7)
Občina (2)
Obzorja (2)
Okaši (19)
Onkološki inštitut (18)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (5)
Pivec (3)
Pokrajinski muzej (1)
Polymer Technology College (1)
Pomurski muzej (1)
Prah izobraževalni center (2)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (2)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Prohealth (1)
PromoVita (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
Revija SRP (2)
RIC (1)
Rikoss (1)
RIS Dvorec (1)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus Klett (14)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (31)
samozal. avtor (2)
samozal. B. Ekselenski (4)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pintar (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. P. Semolič (1)
samozal. R. Škrekovski (4)
samozal. T. Orter (1)
samozaložba (2)
Sanje (34)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Seguro (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self-published by author (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (2)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinagoga (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost muzejev Slovenije (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (2)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Svetopisemska družba Slovenije (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (3)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (14)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (18)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The National Education Institute Slovenia (2)
ToKnowPress (1)
Trapez Media (3)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
T-TECTO (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2)
Umco (2)
UMco (3)
Unicommerce (1)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Primorska (3)
University of Primorska Press (6)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerzitetna založba Annales (7)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Uradni list Republike Slovenije (7)
Urbankod (2)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (8)
Vrtec Galjevica (2)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (4)
Založba Aristej (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FE (2)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (4)
Založba Pivec (9)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (28)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC SAZU (2)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (17)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod RS za šolstvo (28)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (3)
Združenje za senologijo (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (4)
ZDSSS (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Išči med rezultati (1174)