Egrova ljubljanska tiskarna in založba

Tiskarska in založniška rodbina Eger je v Ljubljani delovala od leta 1765 pa vse do leta 1873. Njen prvi član, Janez Friderik Eger (1735–1799), se je leta 1765 poročil z vdovo tiskarja Janeza Jurija Heptnerja Marijo Terezijo in prevzel Heptnerjevo podjetje. Tiskal je knjige, učbenike, časopise ter uradne in druge tiskovine v latinskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku. Natisnil oziroma založil je na primer Linhartov Poskus zgodovine Kranjske,  Pohlinovo Kranjsko gramatiko, Devove Pisanice, Linhartovo Županovo Micko, Vodnikovo Veliko pratiko in Malo pratiko ter njegove Lublanske novice. Med letoma 1782 in 1786 je bil tudi ljubljanski župan. Po njegovi smrti leta 1799 je tiskarno in založbo nekaj časa vodila njegova žena. Od sinov je starša preživel le Janez Leopold (1773–1829), ki se je izučil pri očetu. Po smrti Antona Degotardija je postal vodja njegove tiskarne. Leta 1800 se je poročil z njegovo vdovo Regino, lastnico nekdanje Merkove tiskarne, in po materini smrti najbrž združil obe podjetji. Nasledila ga je njegova tretja soproga Rozalija (1788–1871), ki je tiskarno vodila vse do svoje smrti. Natisnila je na primer Navratilovega Vedeža in Vilhar-Levstikov Naprej. Po smrti jo je nasledila njena pastorka Leopoldina, za njo pa hči Julijana, ki je tiskarno leta 1873 oddala v najem dolgoletnima vodjema Antonu Kleinu in Ivanu Kovaču. Ta sta tiskarno tudi odkupila.

V zbirki je predstavljen izbor knjig in drugih tiskovin Janeza Friderika, Marije Terezije in Janeza Leopolda Egra iz Narodne in univerzitetne knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici in Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so bile primerne za postopek digitalizacije. Dopolnjevali pa jo bomo tudi s kasnejšimi tiski posameznih članov rodbine, predvsem z obsežnim opusom tretje soproge Janeza Leopolda, Rozalije Eger.


Število rezultatov iskanja: 1021

Leto izida
1500 (1)
1500/1600 (1)
1503 (2)
1505 (2)
1554 (1)
1555 (3)
1556 (2)
1599 (1)
1736 (1)
1821 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1827 (2)
1828 (1)
1830 (2)
1831 (1)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (1)
1844 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1848 (1)
1848-1862 (1)
1850 (5)
1851 (2)
1852 (1)
1852-1862 (1)
1854 (6)
1854-1864 (2)
1855 (2)
1855-1864 (1)
1857 (3)
1858 (1)
1859 (3)
1860 (2)
1860-1862 (1)
1861 (3)
1862 (4)
1862-1864 (1)
1862-1865 (1)
1863 (10)
1863-1869 (2)
1864 (8)
1864-1865 (1)
1864-1874 (1)
1865 (5)
1866 (8)
1867 (7)
1867-1869 (1)
1868 (7)
1869 (6)
1870 (5)
1871 (5)
1872 (6)
1873 (6)
1874 (4)
1874-1875 (1)
1875 (4)
1876 (6)
1876-1877 (1)
1877 (10)
1878 (7)
1879 (8)
188? (1)
1880 (9)
1881 (6)
1882 (8)
1883 (13)
1883-1890 (1)
1884 (9)
1884-1885 (1)
1884-1889 (1)
1885 (13)
1885-1893 (1)
1886 (6)
1886-1889 (1)
1887 (13)
1888 (5)
1889 (5)
1890 (7)
1890-1899 (1)
1890-1913 (1)
1891 (4)
1892 (11)
1892-1897 (1)
1892-1972 (1)
1893 (13)
1894 (13)
1894-1893 (1)
1895 (3)
1895-1907 (1)
1896 (13)
1897 (5)
1898 (12)
1899 (7)
1899-1901 (1)
1899-1905 (1)
19?? (1)
1900 (16)
1900-1902 (1)
1900-1906 (1)
1900-1909 (2)
1900-1910 (3)
1901 (7)
1902 (6)
1903 (11)
1904 (14)
1905 (7)
1906 (13)
1907 (14)
1907-1909 (1)
1907-1911 (1)
1908 (25)
1908-1910 (1)
1908-1920 (1)
1908-1938 (1)
1909 (25)
1910 (33)
1910-1916 (1)
1911 (10)
1911-1912 (2)
1912 (13)
1912-1927 (1)
1913 (11)
1914 (8)
1915 (12)
1916 (4)
1917 (4)
1918 (8)
1919 (6)
1919-1922 (1)
1920 (12)
1920-1933 (1)
1921 (19)
1922 (9)
1923 (15)
1924 (5)
1925 (5)
1926 (7)
1927 (6)
1928 (7)
1929 (6)
1930 (8)
1931 (7)
1932 (10)
1933 (7)
1933-1936 (1)
1934 (12)
1935 (5)
1936 (7)
1937 (2)
1938 (3)
1939 (7)
1940 (14)
1940/1950 (1)
1941 (15)
1942 (23)
1943 (16)
1944 (14)
1945 (6)
1946-1950 (1)
1949 (1)
1951 (1)
1954 (1)
1955 (2)
1956 (3)
1958 (2)
1959 (3)
1960 (3)
1960-1970 (2)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (2)
1964 (2)
1965 (2)
1966 (4)
1967 (3)
1969 (6)
1970 (4)
1971 (2)
1972 (8)
1973 (13)
1974 (20)
1975 (3)
1978 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990-2005 (1)
1995 (1)
2001 (2)
2004 (1)
2005 (2)
2007 (4)
2008 (2)
2010 (2)
2011 (2)
2012 (3)
2013 (3)
2016 (2)
2017 (1)
2018 (2)
2019 (5)
2020 (2)
Založnik
(3)
[s. n.] (11)
A. Kosi (1)
A. Vavken (2)
Alojzijevišče (1)
bei F. Glöggl (2)
bei F. Glöggl et Sohn Kunst und Musikalienhandlung (1)
bei F. Glöggl Kunst u. Musikalienhandlung (1)
bei Tobias Haslinger (1)
bey Cappi und Comp. (1)
Blaznik (1)
Bogdanov (1)
Bureau de Musique C. Evers (1)
Bursík a Kohout (1)
C. & W. Kuhé (1)
C. A. Spina (2)
C. F. Kahnt (1)
C. kr. dež. šolski svet (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (3)
Cec. društvo (1)
Cecilijansko društvo (1)
Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo (1)
Cecilijino društvo (1)
Ceciljansko društvo za goriško škofijo (1)
'Celeja' (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Collegium musicum (1)
compositeur (1)
Čitalnica (8)
D. Hribar (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Društvo slovenskih skladateljev (74)
Društvo sv. Mohora (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (6)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Edicije Društva slovenskih skladateljev (1)
Edition Peters (1)
Edition Slave (3)
Eger (2)
Eigenthum des Componisten (1)
Emil Berté (1)
ex typographia Nicolai Mutij (1)
F. Glöggl (1)
F. Rasch (2)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Sedej (1)
Franč. samostan (1)
Frančiškanski samostan (7)
G. Tribnik (1)
gedr. b. Josef Blasnik (1)
Giontini (1)
Giovanni Leban, editore (1)
Glasbena matica (200)
Glasbena Matica (10)
H. Gerig (2)
haeredum Blasnik (1)
Hans Gerig (2)
Herausgegeben u. verlegt von Johann Leban (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr u. F. Bamberg (1)
I. Kovačič (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Ig. pl. Kleinmayr u. Fed. Bamberg (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
III. red (1)
im eigenen Verlag (1)
im Selbstverlag (1)
in Komission bey Franz Ferstl (1)
J. Ahtik (1)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (4)
J. Blaznikovi nasledniki (4)
J. Blaznik-ovi nasledniki (1)
J. Giontini (12)
J. Hašnik (1)
J. Kovačič (1)
J. Krajec (2)
J. Leon (1)
J. Levičnik (2)
J. Montanus & U. Neuber (6)
J. R. Milic (3)
J. Schindler (2)
J. Tarmon (1)
J. Vilhar (1)
J.O.Z. (1)
Jg. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
JG. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Joh. Hoffmann's Wwe. (1)
Johann André (2)
Jug (3)
Jugos. knjigarna (1)
Jugoslovanska knjigarna (29)
K. Tribnik (1)
kamenotis Rozalije Eger (1)
kamnotis in zaloga Egerjeva (1)
kamnotis pri Egerji (5)
kamnotis pri Egerju (1)
kamnotis Rosalie Eger (1)
kamnotis Rosalije Eger (1)
kamnotis Rozal. Eger (1)
kamnotis Rozalije Eger (4)
kamnotis. J. Blaznika (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
kamnotiskarnica Egerjeva (1)
kamnotiskarnica J. Blaznika (1)
Kamnotiskarnica Rozal. Eger (1)
Kat. tisk. društvo (2)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (53)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskarsko društvo (1)
Knezoškofijski ordinarijat (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
L. Belar (2)
L. Osterc (1)
L. Schwentner (25)
L. Schwentnerjeva knjigarna (1)
L. Schwentner-jeva knjigarna (2)
lastina skladavcova (1)
lastna založba (2)
lastnina skladatelja (1)
lastnina skladateljeva (1)
Lercher (1)
Librairie J. Tošović Editeur (1)
Librariae catholicae (3)
lithographia Egeriana (1)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
M. Modic (2)
M. Vilhar (2)
Milic (2)
Mladinski pevski zbor Vilhar (1)
N. Štritof (1)
na svetlo dal in založil Janko Leban (1)
Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije (1)
nákladem spisovatelovým (1)
Narodna knjigarna (1)
natisnila Katoliška tiskarna (1)
Nova založba (1)
O. Fischer (13)
O. Maass (2)
O. Z. (1)
P. Merku (1)
Paternolli (1)
Pavel Debevec (1)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Pevsko društvo 'Ljubljanski zvon' v Ljubljani (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pevsko društvo Zvon (1)
pri F. Glöggl-u (1)
Pripravniški dom (1)
prodaja Kat. bukvarna (1)
prodaja Katol. bukvarna (1)
prodaja Katoliška bukvarna (1)
propriété du compositeur (1)
Prosvetni servis (1)
R. Drischel (24)
R. Eger (1)
R. Milic (6)
R. Pahor (1)
Roman Pahor (1)
s n. (1)
samostan ljubljanski (1)
samozal. (41)
samozal. A. Foerster (3)
samozal. A. Kosi (1)
samozal. F. Sedej (1)
samozal. F. Stegnar (1)
samozal. F. Volarič (2)
samozal. H. Volarič (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. I. Pišlar (1)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Bartl (1)
samozal. J. Sicherl (1)
samozal. J. Zazula (1)
samozal. L. Belar (1)
samozal. prireditelj (2)
samozal. R. Sabo (1)
samozal. S. Osterc (1)
samozal. skladatelj (51)
samozal. T. Mauko (1)
samozal. ureditelj (1)
samozal. V. Vaupotič (4)
samozaložba (2)
Samozaložba (3)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Savez Kompozitora Jugoslavije (1)
Selbstverlag (7)
Selbstverlag C. Mally (1)
Selbstverlag des Componisten (1)
Selbstverlag des Conventes (1)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovensko družtvo (1)
Slovensko pevsko društvo (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Sovetskij kompozitor (1)
Steinhauser a Novák (1)
Styria (3)
sumptibus auctoris (28)
sumptibus Conventus O. M. (1)
sumptibus J. Hrovat (1)
sumptibus Librariae catholicae (3)
sumptibus Librariae Catholicae (1)
sumptibus R. Milic (1)
sumptibus societatis (1)
sumptibus Societatis s. Caeciliae (1)
sumtibus & typis Jos. Blasnik (1)
sumtibus auctoris (2)
sumtibus propriis (1)
svojina kompoziterova (3)
Šentjakobski pevski zbor (1)
T. F. A. Kühn (1)
Th. Kaltenbrunner (2)
tisk in založba Egerjeva (1)
tisk in založba R. Eger (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (4)
Učiteljski pevski zbor (1)
Učteljska tiskarna (1)
Umetniška založba 'Treh labodov' (1)
Universal-Edition (2)
v lastni zalogi (1)
V. Kosovel (1)
Verlag der k. k. Oberrealschule (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba J. Blasnikovih naslednikov (1)
založba skladatelja (1)
založil Ant. Kunšič (1)
založil in prodaja J. Giontini (2)
založil skladatelj (3)
založil urednik (1)
založnica Jera Rihar (7)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Zveza tel. odsekov "Orel" (1)
Zvezna knjigarna (1)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Ženski akademski pevski zbor (1)
Dostop
Prost (1021)odstrani
Išči med rezultati (1021)