Egrova ljubljanska tiskarna in založba

Tiskarska in založniška rodbina Eger je v Ljubljani delovala od leta 1765 pa vse do leta 1873. Njen prvi član, Janez Friderik Eger (1735–1799), se je leta 1765 poročil z vdovo tiskarja Janeza Jurija Heptnerja Marijo Terezijo in prevzel Heptnerjevo podjetje. Tiskal je knjige, učbenike, časopise ter uradne in druge tiskovine v latinskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku. Natisnil oziroma založil je na primer Linhartov Poskus zgodovine Kranjske,  Pohlinovo Kranjsko gramatiko, Devove Pisanice, Linhartovo Županovo Micko, Vodnikovo Veliko pratiko in Malo pratiko ter njegove Lublanske novice. Med letoma 1782 in 1786 je bil tudi ljubljanski župan. Po njegovi smrti leta 1799 je tiskarno in založbo nekaj časa vodila njegova žena. Od sinov je starša preživel le Janez Leopold (1773–1829), ki se je izučil pri očetu. Po smrti Antona Degotardija je postal vodja njegove tiskarne. Leta 1800 se je poročil z njegovo vdovo Regino, lastnico nekdanje Merkove tiskarne, in po materini smrti najbrž združil obe podjetji. Nasledila ga je njegova tretja soproga Rozalija (1788–1871), ki je tiskarno vodila vse do svoje smrti. Natisnila je na primer Navratilovega Vedeža in Vilhar-Levstikov Naprej. Po smrti jo je nasledila njena pastorka Leopoldina, za njo pa hči Julijana, ki je tiskarno leta 1873 oddala v najem dolgoletnima vodjema Antonu Kleinu in Ivanu Kovaču. Ta sta tiskarno tudi odkupila.

V zbirki je predstavljen izbor knjig in drugih tiskovin Janeza Friderika, Marije Terezije in Janeza Leopolda Egra iz Narodne in univerzitetne knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici in Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so bile primerne za postopek digitalizacije. Dopolnjevali pa jo bomo tudi s kasnejšimi tiski posameznih članov rodbine, predvsem z obsežnim opusom tretje soproge Janeza Leopolda, Rozalije Eger.


Število rezultatov iskanja: 221

Založnik
A. Kosi (1)
A. Turk (2)
Aco (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Bauer und Raspe (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Borna (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Cerdonis (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (7)
Družba sv. Mohora (3)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
durch Hanss Mannel (1)
E. Pierson (1)
Esperantsko društvo (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Krones (1)
F. Padežnik (1)
Fr. Simonič (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Tarmon (1)
gedruckt bey Jos. Sassenberg (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Gorenjski muzej (1)
H. Foltz (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Orožen (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Buttignoni (1)
J. Giontini (3)
J. Godina (1)
J. Krajec (2)
J. R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Krščanski center Slovenija (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (3)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
Leufchner & Lubensky (1)
Leykam (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Gros (1)
M. Warneck (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Magyar Nemzetiségi M��velődési Intézet (1)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Multima (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
N. Gretsch (1)
Narodna tiskarna (1)
Naša založba (1)
Nova strokovna založba (1)
Občina (2)
Oberer'sche Buchdruckerei (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
Osrednja knjižnica S. Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
Památník odboje (1)
par Büschel (1)
Pedagoški inštitut (2)
per Ignaz Kremshari (1)
per Kleinmajerju (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
s.n. (1)
samozal. (9)
samozal. F. Levec (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (2)
Samozaložba (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
självförlag (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski dom (2)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Styria (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Študijska knjižnica (1)
T. Bratina Grmek (1)
t. Tipografia emiliana (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Univerza (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
V. Spindler (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založil J. Majciger (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Zvezna trgovina (2)
Župnijski urad (1)
Dostop
Prost (221)odstrani
Išči med rezultati (221)