Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev : The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books

 1. 1972
   1

 2. 1975
   2

 3. 1976
   1

 4. 1977
   2

 5. 1978
   1

 6. 1979
   2

 7. 1980
   4

 8. 1981
   2

 9. 1982
   3

 10. 1983
   2

 11. 1984
   2

 12. 1985
   1

 13. 1986
   2

 14. 1987
   4

 15. 1989
   3

 16. 1990
   1

 17. 1991
   32

  številka: 31 (1991)
  številka: 32 (1991)
  Levstikove nagrade za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Nekonvencionalna likovna govorica z nadihom ljudskosti (številka: 31, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 31, 1991)
  Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev (številka: 31, 1991)
  Bevkova Pestrna v ruskem prevodu (številka: 31, 1991)
  Estetika otroške pesmi (številka: 31, 1991)
  Nekoč, v davnih časih --- (številka: 31, 1991)
  Štiri novosti iz zbirke za mlade bralce (številka: 31, 1991)
  Kajuhova nagrada za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Moderen domoljubni kanat Zvonimira Baloga (številka: 31, 1991)
  Slovenska otroška pesem v 19. stoletju (številka: 31, 1991)
  Marjanca Jemec-Božič (številka: 31, 1991)
  Sodobna slovenska poezija za otroke (številka: 31, 1991)
  Otroška igra? (številka: 31, 1991)
  O Joži Horvatu ali piloti sanj v prostranstvu življenja (številka: 31, 1991)
  Leta s Franetom Puntarjem na ljubljanskem radiu (številka: 32, 1991)
  Jella Lepman (številka: 32, 1991)
  Etika in mladinska književnost (številka: 32, 1991)
  Andrej Trobentar (številka: 32, 1991)
  Frane Puntar (številka: 32, 1991)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 32, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 32, 1991)
  Prva knjiga za naše drugošolce ali Hiša, hiška, hiškica za šolsko in domače branje (številka: 32, 1991)
  Basni Leopolda Volkmerja (številka: 32, 1991)
  Frane Puntar - pisatelj nestereotipnih radijskih iger za otroke (številka: 32, 1991)
  Informacije o nemškem knjižnem trgu za mladino (številka: 32, 1991)
  Pravljica in otroška fantazija ali kako je postalo razmišljanje Charlotte Bühler za književno vzgojo aktualnejše, kot je bilo kdajkoli poprej (številka: 32, 1991)
  Levstikove nagrade (številka: 32, 1991)
  O igrah otrok (številka: 32, 1991)
  Igre otrok - igre za otroke (številka: 32, 1991)
 18. 1992
   23

 19. 1993
   22

 20. 1994
   26

  številka: 37 (1994)
  številka: 38 (1994)
  Žanri slovstvene folklore v šoli (številka: 37, 1994)
  Trivialno besedilo kot izziv za učitelja (številka: 37, 1994)
  Trivialnost in kreativno pisanje (številka: 37, 1994)
  Pravljični kliše in trivialna literatura (številka: 37, 1994)
  Med eno in drugo literaturo (številka: 37, 1994)
  Literarizität - vom Schlagwort zur anstrengung des Begriffs (številka: 37, 1994)
  Knjižnica in trivialna mladinska književnost (številka: 37, 1994)
  Mesto trivialne književnosti v zagrebški metodiki književne vzgoje (številka: 37, 1994)
  Zvesti prijatelji - preseganje okvira trivialne mladinske književnosti (številka: 37, 1994)
  "Schnittmuster", triviale Kinder- und Jugendbücher (številka: 37, 1994)
  Otroci potrebujejo kič (številka: 37, 1994)
  Poezija med čudenjem in trivialnostjo pričakovanja (številka: 37, 1994)
  I. slovenski bienale ilustracije (številka: 37, 1994)
  Höhepunkte der Österreichischen Kinder- und Jugendbuchproduktion (številka: 37, 1994)
  Književna kultura in pouk književnosti (številka: 37, 1994)
  Zakaj pišem za mlade? (številka: 38, 1994)
  Tri pravljice ... da bi z njimi poleteli v svet fantazije (številka: 38, 1994)
  Ideologija v mladinski književnosti (številka: 38, 1994)
  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Solzice (številka: 38, 1994)
  Irena Majcen (številka: 38, 1994)
  Največji časopis na svetu (številka: 38, 1994)
  Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko (številka: 38, 1994)
  Izrazito osebni likovni izraz Mojce Cerjak (številka: 38, 1994)
  Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni (številka: 38, 1994)
 21. 1995
   19

 22. 1996
   21

 23. 1997
   41

  številka: 43 (1997)
  številka: 44 (1997)
  Iz Bookbirda (številka: 44, 1997)
  Ali so knjige lahko bolne? (številka: 43, 1997)
  Mladinsko delo Branka Rudolfa (številka: 43, 1997)
  Bogata sporočilnost skrivnostnih domišljijskih pokrajin (številka: 43, 1997)
  Otroci in knjige (številka: 43, 1997)
  Švedski inštitut za mladinsko književnost (številka: 43, 1997)
  Dolina kamnov (številka: 43, 1997)
  Kategorije knjig za prizadete otroke (številka: 43, 1997)
  Ančka Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Otrok s pisateljsko pipo (številka: 43, 1997)
  Mladinska poezija ter vzgoja, igračkanje in igra (številka: 43, 1997)
  Nemška nagrada za mladinsko književnost 1996 (številka: 43, 1997)
  Ali lahko slikanice zbolijo (številka: 43, 1997)
  Mladinska literatura v šoli ali Je mogoče s pomočjo mladinske literature vzgajati, ne da bi jo pri tem naredili bolno? (številka: 43, 1997)
  Aktualizacija mitoloških prvin (številka: 43, 1997)
  Monika Kropej: Pravljica in stvarnost ... (številka: 43, 1997)
  Bibliografija Ančke Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Ugotovitve ob pripravi priporočilnega seznama mladinskih knjig (številka: 43, 1997)
  Ameriška mladinska proza od začetkov do konca 19. stoletja (številka: 43, 1997)
  Ure kralja Mina (številka: 43, 1997)
  Marija Lucija Stupica (številka: 44, 1997)
  Kandidiranja slovenske sekcije IBBY za priznanja v letu 1998 (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 44, 1997)
  Problematičnost enačbe "tragično : komično = odrasli : otroci" (številka: 44, 1997)
  Razvoj sposobnosti zaznavanja komičnega (številka: 44, 1997)
  Veselje do branja in konec otroštva (številka: 44, 1997)
  Ves svet je igrišče (številka: 44, 1997)
  Raznolikost perspektiv in tem: realnost med čudenjem in oporekanjem (številka: 44, 1997)
  Duhovne korenine pravljic (številka: 44, 1997)
  Razsežnosti humorja v dramskih besedilih v novih berilih za 5. in 6. razred (številka: 44, 1997)
  Tragično, komično, groteskno v mladinski gledališki igri (številka: 44, 1997)
  Komično s fantastičnim v mladinski pripovedi Marjana Tomšiča (številka: 44, 1997)
  Vprašanje tragičnega v otroški literaturi (številka: 44, 1997)
  Moralnovzgojna funkcija v ameriški mladinski prozi 19. stoletja (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinski književnosti (številka: 44, 1997)
  Komika v mladinski prozi Dima Zupana (številka: 44, 1997)
  Tragično in moralnovzgojna funkcija literarnih besedil za mladino v 19. stoletju (številka: 44, 1997)
  Levstikove nagrade za leto 1996 (številka: 44, 1997)
  Svetlana Makarovič (številka: 44, 1997)
 24. 1998
   42

  številka: 45 (1998)
  številka: 46 (1998)
  Otrok (številka: 45, 1998)
  Modernizirano stilno izročilo (številka: 45, 1998)
  Ameriška mladinska proza od prehoda v dvajseto stoletje do tridesetih let (številka: 45, 1998)
  Tri Grimmove pravljice v Lutkovnem gledališču Maribor (številka: 45, 1998)
  Poznavanje slovenske književnosti za mlade bralce v italijanskem prostoru (številka: 45, 1998)
  Koliko in kaj bere mladina do 15. leta v času elektronskih medijev? (številka: 45, 1998)
  Pošasti, v katere se bralec zaljubi (številka: 45, 1998)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 45, 1998)
  26. kongres IBBY bo od 20. do 24. septembra 1998 v New Delhiju (številka: 45, 1998)
  Prva podelitev nagrade večernica (številka: 45, 1998)
  Mala Alica (The nursery "Alice") (številka: 45, 1998)
  Zakaj mladinska literatura? (številka: 45, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 45, 1998)
  O jubilejnem bienalu ilustracije BIB v Bratislavi (številka: 45, 1998)
  Med knjigo in računalnikom (številka: 45, 1998)
  Igra, zvočnost, gibanje (številka: 45, 1998)
  Tretjemu slovenskemu bienalu ilustracije na rob (številka: 45, 1998)
  Bralna kultura drugo- in četrtošolcev (številka: 45, 1998)
  Svet, ki ga skoraj ne poznamo več (številka: 45, 1998)
  Iskanje izgubljenega srca (številka: 45, 1998)
  Portret stiske in brezbrižnosti (številka: 46, 1998)
  "Praznik se začenja s prvim stavkom" (številka: 46, 1998)
  Vzpodbujanje branja v srednješolski knjižnici (številka: 46, 1998)
  Književna vzgoja v mladinski knjižnici: da ali ne? (številka: 46, 1998)
  26. kongres IBBY v New Delhiju (številka: 46, 1998)
  Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati (številka: 46, 1998)
  O Stritarjevem mladinskem delu (številka: 46, 1998)
  Ameriška mladinska proza od tridesetih let do konca druge svetovne vojne (številka: 46, 1998)
  Mladinska književnost kot življenjski izziv (številka: 46, 1998)
  Risanka ali pravljica (številka: 46, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 46, 1998)
  Zakaj, kako, za koga - "petdeset zlatnikov"? (številka: 46, 1998)
  Literatura ali pedagogika? (številka: 46, 1998)
  In memoriam Slavku Jugu (številka: 46, 1998)
  Sodobna mladinska knjižnica (številka: 46, 1998)
  Večernica za leto 1997 (številka: 46, 1998)
  Bibliografija dr. Marjane Kobe (številka: 46, 1998)
  Književnost za najstnike kot izziv za ustvarjalce in založnike (številka: 46, 1998)
  Pisatelj med Johannesom Gutenbergom in Billom Gatesom (številka: 46, 1998)
  Kriteriji zapisovanja in redakcija slovstvene folklore pri nekaterih južnoslovanskih avtorjih (številka: 46, 1998)
 25. 1999
   48

  številka: 47 (1999)
  številka: 48 (1999)
  posebna izdaja (1999)
  Poslanica ob 2. aprilu 1999 (številka: 47, 1999)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 47, 1999)
  Oko besede 1998 in podelitev Večernice (številka: 47, 1999)
  Ob mednarodnem letu starejših (številka: 47, 1999)
  Materinstvo kot navdih za pisanje (številka: 47, 1999)
  Dvoje likovnih upodobitev trentarske ljudske pripovedke Zlatorog (številka: 47, 1999)
  Bogastvo poetik in podob (številka: 47, 1999)
  Žanrskost mladinske književnosti (številka: 47, 1999)
  Pravljični svet vagantskih podob (številka: 47, 1999)
  Zakaj narisati drevo (številka: 47, 1999)
  Sodobna pravljica (številka: 47, 1999)
  "Moja najljubša knjiga" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 47, 1999)
  Ameriška mladinska proza od obdobja po drugi svetovni vojni do konca šestdesetih let (številka: 47, 1999)
  Harry Potter - junak za vse generacije (številka: 47, 1999)
  Branka Jurca (številka: 47, 1999)
  Vsega je kriva Mary ali Ko kultura postane substitut za odrešitev (številka: 48, 1999)
  17. bienale ilustracij v Bratislavi BIB 99 (številka: 48, 1999)
  IBBY kongres in razpis za IBBY nagrade v letu 2000 (številka: 48, 1999)
  Svet svetega v slovenskih mladinskih knjigah (številka: 48, 1999)
  Numinozno v mladinski knjižni ilustraciji in literaturi (številka: 48, 1999)
  Izvir in uspeh Valjavčevega Pastirja (številka: 48, 1999)
  Levstikove nagrade za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  Svet svetega, svet otrok (številka: 48, 1999)
  Večernica za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  Sodobna pravljica (številka: 48, 1999)
  Pod milim nebom pustolovskega romana (številka: 48, 1999)
  Otroštvo med "čudenjem", igro in prekletstvom (posebna izdaja, 1999)
  Iz pisateljeve perspektive (posebna izdaja, 1999)
  Parabolična perspektiva v klasičnih in sodobnih pravljicah na temo strahu (posebna izdaja, 1999)
  Mladinska dela ter učiteljeva učna in vzgojna vloga (posebna izdaja, 1999)
  Predšolski otrok in slikanice (posebna izdaja, 1999)
  Pripovedovalec, pripovedna perspektiva v sodobni slovenski prozi za mladino (posebna izdaja, 1999)
  Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Slovenska mladinska realistična avanturistična proza (posebna izdaja, 1999)
  Otrok pri branju in poslušanju (posebna izdaja, 1999)
  Razvijanje sposobnosti privzemanja perspektive kot eden izmed strukturnih elementov recepcijske sposobnosti (posebna izdaja, 1999)
  Književne perspektive ali etološke književne vrste v slovenskem pesništvu za otroke (posebna izdaja, 1999)
  Huckleberry Finn v medkulturni perspektivi (posebna izdaja, 1999)
  Raznolikost perspektiv v ameriškem realističnem mladinskem romanu (posebna izdaja, 1999)
  Lik in metafora otroka v dunajski dobi Cankarjeve kratke pripovedne proze (posebna izdaja, 1999)
  Ptiči iz mraka ali kako se ravna s strahom (posebna izdaja, 1999)
  Perspektive v zgodnjih otroških pesmih Otona Župančiča (posebna izdaja, 1999)
  Tematske in žanrske značilnosti sodobne hrvaške mladinske književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Model igre - oblikovalni princip v mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Otroški pogled na priljubljenost knjig v primerjavi s pogledom knjižničarjev na mladinsko literaturo (posebna izdaja, 1999)
 26. 2000
   37

  številka: 49 (2000)
  številka: 50 (2000)
  Perspektive v zgodnjih Župančičevih otroških pesmih (številka: 49, 2000)
  O ilustraciji (številka: 49, 2000)
  V času o času pravljic (številka: 49, 2000)
  Književnost ohranja iluzijo o času (številka: 49, 2000)
  Štajerc, ki ga je Istra sprejela za svojega, ali "frkolin" pri šestdesetih (številka: 49, 2000)
  O Pustu in zakletem gradu (številka: 49, 2000)
  Peti rojstni dan prvega in največjega otroškega knjižnega kluba Ciciklub (številka: 49, 2000)
  Poslanica ob 2. aprilu 2000, mednarodnem dnevu knjig za otroke (številka: 49, 2000)
  Čas kot literarna kategorija (številka: 49, 2000)
  Mladinska književnost v času o času (številka: 49, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 49, 2000)
  Mladinski list Zvonček (številka: 49, 2000)
  4. slovenski bienale ilustracije (številka: 49, 2000)
  Pišem, kakor vlak pripelje - enkrat za otroke, drugič za odrasle (številka: 49, 2000)
  "Saj niso nič drugačne od ljudi, saj so vile za vsakdanjo rabo!" (številka: 49, 2000)
  "Moja najljubša knjiga 2000" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 49, 2000)
  Marija Lucija Stupica med finalisti za Andersenovo nagrado (številka: 49, 2000)
  Homoseksualna in lezbična literatura za otroke (številka: 50, 2000)
  Še vedno pobiram kamne po svetu (številka: 50, 2000)
  Utemeljitev nagrade večernica Polonci Kovač za delo Kaja in njena družina (številka: 50, 2000)
  Večernica za leto 1999 (številka: 50, 2000)
  "S pomočjo knjig za otroke in mladino sem lahko prispeval h kulturni izmenjavi med narodi ---" (številka: 50, 2000)
  Ideologija in otroška literatura (številka: 50, 2000)
  Intervju z Janjo Vidmar (številka: 50, 2000)
  Simpozij (Skrivni) dvevniki ustvarjalnega branja (številka: 50, 2000)
  Poetično obarvan svet Mojce Cerjak (številka: 50, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 50, 2000)
  Józef Wilkoń (številka: 50, 2000)
  Ekranizacija književnih del (številka: 50, 2000)
  27. kongres IBBY (številka: 50, 2000)
  Simpozij o Miri Mihelič (številka: 50, 2000)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 50, 2000)
  Bralni klubi za srednješolce (številka: 50, 2000)
  Okrogla miza o etiki in mladinski književnosti (številka: 50, 2000)
  Junaki ameriškega mladinskega romana in njihovo dojemanje človekovih pravic ter družbene realnosti (številka: 50, 2000)
 27. 2001
   44

  (2001)
  številka: 51 (2001)
  številka: 52 (2001)
  Nimam niti za burek ali O zadregah, ki bi jim morda lahko rekli tudi "etika in mladinska književnost" (številka: 51, 2001)
  Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 51, 2001)
  Nikoli ni prepozno za duhovno rast (številka: 51, 2001)
  Levstikove nagrade (številka: 51, 2001)
  Posebna priznanja ob 40-letnici bralne značke (številka: 51, 2001)
  Moja najljubša knjiga 2001 (številka: 51, 2001)
  Praznovanje 40-letnice bralne značke (številka: 51, 2001)
  Bralna značka je po štirih desetletjih perspektivno gibanje za branje (številka: 51, 2001)
  O branju ali Zakaj gledanje televizije ne zadostuje (številka: 51, 2001)
  Bienale evropske ilustracije na Japonskem (Beij 2001) (številka: 51, 2001)
  Pravljični dan (številka: 51, 2001)
  Slovstvena folkloristika (številka: 51, 2001)
  Oko besede 2000 (številka: 51, 2001)
  28. jubilejni kongres IBBY v Baslu (številka: 51, 2001)
  Slavnostni govor na Prežihovini (številka: 51, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 51, 2001)
  Postmodernistični ubesedovalni postopki v otroški književnosti (številka: 51, 2001)
  Ne pridiga, ampak vzgoja (številka: 51, 2001)
  Pogovor z Marijo Lucijo Stupica (številka: 51, 2001)
  Bologna po Bologni (številka: 51, 2001)
  Maribor je obiskala gospa Meena G. Khorana (številka: 51, 2001)
  18. bienale ilustracij v Bratislavi (številka: 52, 2001)
  Egotrip P = vo2vr2 = (vo1vr1)x (številka: 52, 2001)
  Mednarodna literarna nagrada Alpe-Jadran "Besede brez meja" (številka: 52, 2001)
  Mednarodna poletna šola mladinske književnosti v Londonu (12.8. - 1.8.2001) (številka: 52, 2001)
  Pravljica kot neizčrpna banka podatkov (številka: 52, 2001)
  Sneguljčica v besedilni analizi in pogovoru z mladim bralstvom (številka: 52, 2001)
  Posvetovanje o tabujih v mladinski književnosti (številka: 52, 2001)
  Dve noviteti zamejskega pisatelja Marka Kravosa (številka: 52, 2001)
  Pregled slovenske mladinske književnosti prvič ob literaturi za odrasle (številka: 52, 2001)
  Bolečina odraščanja (številka: 52, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 52, 2001)
  Nekaj lepega za --- domovino ali Domoljubje v ameriškem mladinskem romanu pred 11. septembrom 2001 (številka: 52, 2001)
  Večernica za leto 2000 (številka: 52, 2001)
  Ob 90-letnici Kristine Brenkove (številka: 52, 2001)
  Temni lirizem v knjižnih ilustracijah Marije Lucije Stupica (številka: 52, 2001)
  Utemeljitev nagrade večernica za najboljše mladinsko leposlovno delo (2000) (številka: 52, 2001)
  Med tabuji in fantastiko (številka: 52, 2001)
  Kandidature za IBBY nagrade 2002 (številka: 52, 2001)
  Aristejev "Lutkovni oder" (številka: 52, 2001)
  Poljska nagrada in še medalja slovenski pisateljici Bini Štampe Žmavc (številka: 51, 2001)
 28. 2002
   59

  številka: 53 (2002)
  številka: 54 (2002)
  številka: 55 (2002)
  Leksikon slovenskih literarnih junakov (številka: 53, 2002)
  Humorni (na)spregled (številka: 53, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 53, 2002)
  Spoštljiva predanost knjigi (številka: 53, 2002)
  Čari in pasti dekliškega hišnega žanra (številka: 53, 2002)
  Humor v mladinski poeziji (številka: 53, 2002)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2002 (številka: 53, 2002)
  Novi glasbeni pravljici Janeza Bitenca (številka: 53, 2002)
  Eli Peroci - v spomin (številka: 53, 2002)
  Slovenijo je obiskal Tonn! Tellegen (številka: 53, 2002)
  Oko besede 2001 (številka: 53, 2002)
  Cenzura in druge oblike prepovedovanja knjig ter mladinska književnost (številka: 53, 2002)
  Astrid Lindgren (številka: 53, 2002)
  Spuščanje ladjic sredi neurja ali Negotovo razmišljanje o humorju (številka: 53, 2002)
  Besede pa v smeh (številka: 53, 2002)
  Ibby Asahi nagrada (številka: 53, 2002)
  Mladinska poezija v Sloveniji v letih 1995-2001 (številka: 53, 2002)
  Marija Lucija Stupica (številka: 53, 2002)
  "Jako bi nam ustregel, kdor bi znal resnico zavijati v prijetne šale" (številka: 53, 2002)
  Pojavne oblike humorja (številka: 53, 2002)
  Mojca Pokrajculja ali Demitizirani mit o delu in pridnosti (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 54, 2002)
  Razbiranje in razumevanje mitskih sestavin (številka: 54, 2002)
  Izbira otroških igrač in slovenski miti (številka: 54, 2002)
  Mit v pravljicah Ivane Brlić-Mažuranić (številka: 54, 2002)
  Pravljica kot zgodovina (številka: 54, 2002)
  Mit, antika in sodobnost (številka: 54, 2002)
  Pojmovanje mitskega in linearnega časa v mladinski književnosti po Marii Nikolajevi in v slovenski mladinski književnosti (številka: 54, 2002)
  Škratje - mitološka in pravljična bitja (številka: 54, 2002)
  Mitološka bitja v hrvaški umetniški prozi za otroke in mladino (številka: 54, 2002)
  Kako sem se lotila mitske in pravljične tematike in kako to sprejemajo otroci (številka: 54, 2002)
  Sodobna hrvaška pravljica (številka: 54, 2002)
  Mit dobre matere v mladinski književnosti nemškega govornega področja v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja (številka: 54, 2002)
  Od čarobne palice Harrya Potterja k mitskim razsežnostim imaginarija otroštva (številka: 54, 2002)
  Mit/mitsko in sodobna pravljica (številka: 54, 2002)
  The vampire strikes back (številka: 54, 2002)
  Mitsko in slovenska mladinska poezija (številka: 54, 2002)
  Mednarodno razumevanje s pomočjo mladinske književnosti: utopija ali resničnost? (številka: 54, 2002)
  Mitološki vidik slovstvene folklore (številka: 54, 2002)
  Otroštvo kot priložnost za mit (številka: 54, 2002)
  Preliminarije k obravnavi razmerja med alegoričnimi strukturami in prvinami iracionalnega v pravljici (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinski književnosti Zlate Vokač (številka: 54, 2002)
  Merila za izbiranje s predsodki neobremenjene mladinske literature (številka: 55, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 55, 2002)
  Utemeljitev nagrade Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
  Zora Tavčar: Ko se ptički prebude (številka: 55, 2002)
  Ljubezen in pisave (številka: 55, 2002)
  8. mednarodni ilustratorski natečaj - Chioggia, Italija (številka: 55, 2002)
  Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 55, 2002)
  Jubilejni kongres IBBY (številka: 55, 2002)
  Knjige za svet brez bralcev? (številka: 55, 2002)
  39. sejem knjig za otroke v Bologni (številka: 55, 2002)
  Ali lahko tudi slovenska književnost pripomore k mednarodnemu sporazumevanju in vzpostavitvi miru? (številka: 55, 2002)
  "Nekaj me je moralo pri tem že zbosti" (številka: 55, 2002)
  Slikanica in interaktivna zgoščenka Maček Muri (številka: 55, 2002)
 29. 2003
   54

  številka: 56 (2003)
  številka: 57 (2003)
  številka: 58 (2003)
  Nova mednarodna literarna nagrada v spomin na Astrid Lindgren (številka: 56, 2003)
  Nov prevod Barbare Frischmuth (številka: 56, 2003)
  Pravljice, ki nam dajo misliti (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  IBBY nagrada za promocijo branja 2003 (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v Luži (številka: 56, 2003)
  Ali je maček sploh v žaklju oziroma O trivialnem v literaturi za otroke in mladino (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  Skok iz otroštva v novejših slovenskih romanih (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v slikanicah (številka: 56, 2003)
  Lutkarja Breda in Tine Varl (številka: 56, 2003)
  Levstikove nagrade 2003 (številka: 56, 2003)
  Ilustracije Urške Stropnik (številka: 56, 2003)
  Možnosti književne in bralne vzgoje z revijami (številka: 56, 2003)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 56, 2003)
  Detektiv samemu sebi (številka: 56, 2003)
  Katera mladinska književna dela najdemo pod geslom "drugačnost" (številka: 56, 2003)
  Revija Otrok in knjiga med letošnjimi Glazerjevimi nagrajenci (številka: 56, 2003)
  Prispevek k vprašanju mladinske književnosti (številka: 56, 2003)
  5. slovenski bienale ilustracije (številka: 56, 2003)
  Mladinska književnost med srednješolci (številka: 56, 2003)
  Strah, pogum in odgovornost (številka: 56, 2003)
  Moja najljubša knjiga 2003 (številka: 56, 2003)
  Elementi drugačnosti v pravljici Marilenina skrivnost ruske pisateljice Ljudmile Petruševske (številka: 56, 2003)
  Pisateljica Desa Muck na 3. mednarodnem literarnem festivalu v Berlinu (številka: 57, 2003)
  V literaturo na krilih Čebelic in Sinjih galebov (številka: 57, 2003)
  Mladinske knjige za boljši svet (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "IBBY Honour List" 2004 (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "The Astrid Lindgren Memorial Award for Literature" 2004 (številka: 57, 2003)
  Pravljični večeri v Mariborski knjižnici (številka: 57, 2003)
  Leposlovno branje in pouk po meri današnjih mladih in njihovih potreb (številka: 57, 2003)
  Novi pogledi na mladinsko književnost (številka: 57, 2003)
  Televizijska serija Pozabljene knjige naših babic (številka: 57, 2003)
  Lirične vinjete Lucijana Reščiča (številka: 57, 2003)
  Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli (številka: 57, 2003)
  Ob 50. obletnici knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  Poslanica ob 8. septembru, mednarodnem dnevu pismenosti (številka: 57, 2003)
  Pogovor o prebranem besedilu (številka: 57, 2003)
  Pol stoletja mladinskih knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  Med vzhodom in zahodom (številka: 58, 2003)
  O metodi igre vlog in njeni uporabnosti pri razvijanju otrokove sposobnosti privzemanja perspektiv v književnem besedilu (številka: 58, 2003)
  Dva nova priročnika o pomenu branja v dialogu (številka: 58, 2003)
  Biti član žirije ali Kako se pečeš na številnih rahlih ognjih (številka: 58, 2003)
  Vsi otroci ne rastejo v pravljičnem svetu (številka: 58, 2003)
  Fantje berejo drugač(n)e knjige (številka: 58, 2003)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 58, 2003)
  Mednarodno priznanje pisateljici Janji Vidmar (številka: 58, 2003)
  Večernica za leto 2002 (številka: 58, 2003)
  Verbalno in vizualno (številka: 58, 2003)
  Dane zajc: Petelin se sestavi (številka: 58, 2003)
  Kdo pravi, da oblaki niso živi (številka: 58, 2003)
 30. 2004
   55

  številka: 59 (2004)
  številka: 60 (2004)
  številka: 61 (2004)
  Zgodbe iz mesta Rič-rač (številka: 59, 2004)
  Nagrada za izvirno slovensko slikanico (številka: 59, 2004)
  Debatna kavarna o mladinski pop literaturi (številka: 59, 2004)
  Moja najljubša knjiga 2004 (številka: 59, 2004)
  Zaznavanje slikovnih in drugih znakov pri predšolskem otroku (številka: 59, 2004)
  Slikanica, otrok in odrasli (številka: 59, 2004)
  Avtorska slikanica (številka: 59, 2004)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2004 (številka: 59, 2004)
  O slovenski slikanici (številka: 59, 2004)
  Lojze Kovačič (številka: 59, 2004)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 59, 2004)
  Uvodna beseda o slikanici (številka: 59, 2004)
  Odraščanje (številka: 59, 2004)
  Desetnica (številka: 59, 2004)
  Slikanica v mladinski književnosti ali Slikanici več časti in oblasti (številka: 59, 2004)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 59, 2004)
  Slikanica za otroke (številka: 59, 2004)
  Oko besede 2003 (številka: 59, 2004)
  40. in 41. mednarodni sejem otroških knjig v Bologni (številka: 59, 2004)
  Kaj je bilo prej: kura ali jajce? (številka: 59, 2004)
  Estetske strukture v mladinski literaturi (številka: 60, 2004)
  William Nicholson in filozofska fantazija (številka: 60, 2004)
  Martin Waddell in Max Velthuijs - Andersenova nagrajenca 2004 (številka: 60, 2004)
  Razstava slovenskih slikanic v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 60, 2004)
  Nove dežele - novi prijatelji (številka: 60, 2004)
  Kritiški modeli v reviji Otrok in knjiga (številka: 60, 2004)
  IJB - Internationale Jugendbibliothek München (številka: 60, 2004)
  Joachim Friedrich (številka: 60, 2004)
  Ali je kritika mladinske književnosti še vedno na poti odraščanja? (številka: 60, 2004)
  Lygia Bojunga Nunes, dobitnica nagrade ALMA 2004 (številka: 60, 2004)
  Učenčev izbor - ključ do motivacije za branje? (številka: 60, 2004)
  Priporočilni seznami mladinskih knjig in prost izbor knjig za branje za bralno značko (številka: 60, 2004)
  Kdo je naslovnik kritike mladinske književnosti? (številka: 60, 2004)
  Prva monografska publikacija revije Otrok in knjiga (številka: 61, 2004)
  Slikanici Maruška Potepuška in Brundo se igra med besednim in vizualnim (številka: 61, 2004)
  Večernica za leto 2003 (številka: 61, 2004)
  Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji (številka: 61, 2004)
  Spominska soba Ele Peroci (številka: 61, 2004)
  Količina ironije premosorazmerna s količino srebra v laseh (številka: 61, 2004)
  29. kongres IBBY v Južni Ameriki (številka: 61, 2004)
  Slovenski nagrajenci z nagrado "IBBY honour list 2004": Matjaž Pikalo, Zvonko Čoh, Jakob J. Kenda (številka: 61, 2004)
  Želja po ščepcu solidarnosti (številka: 61, 2004)
  Znanstvena monografija Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem ... (številka: 61, 2004)
  Slovenski mladinski pisatelji na beograjskem knjižnem sejmu (številka: 61, 2004)
  Naočnik, očalnik in Rdeča kapica (številka: 61, 2004)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 61, 2004)
  Edina večnost, ki nam je na voljo (številka: 61, 2004)
  Antologija sodobne slovenske mladinske književnosti v angleščini (številka: 61, 2004)
  Zmeraj kakšna Živa za smetiščnega mačka (številka: 61, 2004)
  Recepcija afriških pripovedk na drugem koncu sveta (številka: 61, 2004)
  Josip Brinar in njegovi pogledi na mladinsko književnost (številka: 61, 2004)
  Kričim v svojih knjigah, a večina je še vedno gluha (številka: 61, 2004)
 31. 2005
   71

  številka: 62 (2005)
  številka: 63 (2005)
  številka: 64 (2005)
  Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  Druga podelitev desetnice (številka: 62, 2005)
  Književni liki v slovenskem mladinskem realističnem romanu (številka: 62, 2005)
  Poziv staršem in učiteljem (številka: 62, 2005)
  Mladostnik in književnost (številka: 62, 2005)
  Pripis k Zipesovemu razmišljanju o Harryju Potterju (številka: 62, 2005)
  Paradoksna težava mladinskega romana Žigana (številka: 62, 2005)
  6. slovenski bienale ilustracije (številka: 62, 2005)
  Nepozabljena dediščina (številka: 62, 2005)
  Ostržki in Pike Nogavičke ali Kdo vzgaja mladinske literarne junake? (številka: 62, 2005)
  Fantastičnost v literaturi in njene značilnosti v Tolkienovem Hobitu (številka: 62, 2005)
  Alenka Sottler in njeno uveljavljanje na mednarodnem ilustratorskem prizorišču (številka: 62, 2005)
  Bralna značka v tem trenutku (številka: 62, 2005)
  O literaturi pri maturi (številka: 62, 2005)
  Struktura pripovedovalca v Zvezdici zaspanki (številka: 62, 2005)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 62, 2005)
  O literaturi na maturi (številka: 62, 2005)
  Svežina duha pri petinosemdesetih (številka: 62, 2005)
  Janez Bitenc (številka: 62, 2005)
  Maxu Velthuijsu v spomin (številka: 62, 2005)
  Oče ima zmerom prav ali Struktura junaka v (moji) mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 62, 2005)
  Obisk slovenskih mladinskih pisateljev v Zagrebu (številka: 62, 2005)
  Ali moč pesniškega jezika v mladinski književnosti usiha? (številka: 62, 2005)
  Knjige so moje čarobne oči (številka: 62, 2005)
  Fenomen Harryja Potterja ali čemu toliko hrupa? (številka: 62, 2005)
  Na grmado z njimi! (številka: 62, 2005)
  Jelka in Nina, gimnazijka in pesnika dva (številka: 62, 2005)
  Struktura junaka v mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Zagovor branja (številka: 62, 2005)
  Pota (številka: 62, 2005)
  Izjava udeležencev srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  Hans Christian Andersen v učnem načrtu in učbenikih - otroškost ali otročjost? (številka: 63, 2005)
  Sonce v Andersenovi senci (številka: 63, 2005)
  Slovenski ilustratorji Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Snežna kraljica na zrnu graha (številka: 63, 2005)
  Andersen in sodobna pravljica na Slovenskem (številka: 63, 2005)
  Andersen danes (številka: 63, 2005)
  Danska v Andersenovem času (številka: 63, 2005)
  Je Andersen mladinski pisatelj? (številka: 63, 2005)
  Andersen med lutkami (številka: 63, 2005)
  Kratka biografija in literarna razčlemba pravljice (številka: 63, 2005)
  Samoupravljanje Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Andersenov postromantični premik v zvrsti umetne pravljice in temelji za njeno trivializacijo (številka: 63, 2005)
  Moja najljubša knjiga 2005 (številka: 64, 2005)
  Namesto intervjuja (številka: 64, 2005)
  Anic bo konec, nastaja nova serija (številka: 64, 2005)
  Pravljični dan s pravljično šolo v Mariborski knjižnici (številka: 64, 2005)
  Pravljične poti Slovenije (številka: 64, 2005)
  Moj edini naročnik ima zelo slabe živce (številka: 64, 2005)
  O Škratih v žitu (številka: 64, 2005)
  Dane Zajc (številka: 64, 2005)
  Škratom na pot (številka: 64, 2005)
  Knjižna kultura 2005 (številka: 64, 2005)
  Največji greh pri pisanju je, če si dolgočasen (številka: 64, 2005)
  Vse najboljše, Ciciban: sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana. Izbrala in uredila Slavica Remškar, Mladinska knjiga Založba, 2005 (številka: 64, 2005)
  Sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana (številka: 64, 2005)
  42. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 64, 2005)
  Mladinska proza Slavka Pregla (številka: 64, 2005)
  Mednarodna otroška digitalna knjižnica (številka: 64, 2005)
  Branje kot filozofiranje (številka: 64, 2005)
  Ko se z bolečino zaveš svoje sence (številka: 64, 2005)
  Praznovanje letošnjega 2. aprila in kandidature za najvišja mednarodna priznanja (številka: 64, 2005)
  Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost (številka: 64, 2005)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 64, 2005)
  Razstava knjig za mlade s posebnimi potrebami v Bologni (številka: 64, 2005)
  Večernica za leto 2004 (številka: 64, 2005)
  Od Gimnazijke do Gimnazijca (številka: 64, 2005)
 32. 2006
   70

  številka: 65 (2006)
  številka: 66 (2006)
  številka: 67 (2006)
  Onkraj sveta (številka: 65, 2006)
  Okušanje barv z jezikom (številka: 65, 2006)
  Nepogrešljiv študijski priročnik (številka: 65, 2006)
  Slovenska sekcija IBBY na Slovenskem knjižnem sejmu (številka: 65, 2006)
  Barve v pokrajini (številka: 65, 2006)
  C. S. Lewis - apologet domišljije (številka: 65, 2006)
  Barve pokrajin v moji mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  20. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 65, 2006)
  Bralni izziv raziskovalcem mladinske književnosti (številka: 65, 2006)
  Kompozicijski odnos tekstovnega in likovnega v slikanici (številka: 65, 2006)
  Morje pesmi za otroke (številka: 65, 2006)
  Barve moje pokrajine (številka: 65, 2006)
  Oko besede 2005 (številka: 65, 2006)
  Elementi ljudskega v sodobni pravljici (številka: 65, 2006)
  Moja naj knjiga 2006 (številka: 65, 2006)
  Poslanica ob mednarodnem dnevu mladinskih knjig 2006 (številka: 65, 2006)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica (številka: 65, 2006)
  Aksinija Kermauner (številka: 65, 2006)
  Na meji in v prelomu svata staršev (številka: 65, 2006)
  Desetnica 2006 Janji Vidmar (številka: 65, 2006)
  Prekmurske pravljice (številka: 65, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 65, 2006)
  Priporočilni seznami za bralno značko: da li! ne? (številka: 65, 2006)
  Ibby novice (številka: 65, 2006)
  Barve pokrajin in ulic v mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  Kristina Krhin (številka: 65, 2006)
  Nazaj h kanonu (številka: 65, 2006)
  Med vzgojo in igro (številka: 65, 2006)
  Arjan Pregl (številka: 66, 2006)
  Vasja Cerar (številka: 66, 2006)
  Temeljno strokovno delo domače radiofonske literature (številka: 66, 2006)
  Mladinska književnost in družbeni razvoj (številka: 66, 2006)
  Hommage Rosandi Sajko, pledoaje za avtonomno zvočno umetnino (številka: 66, 2006)
  1444 besed o ilustraciji (številka: 66, 2006)
  Poimenovanja slovenske mladinske dramatike (številka: 66, 2006)
  Uprizoritev (številka: 66, 2006)
  Uporništvo je večno, ni pa večna njegova forma (številka: 66, 2006)
  Večernica za leto 2005 (številka: 66, 2006)
  Fantje iz gline - zgodba o neskončnem iskanju ljubezni (številka: 66, 2006)
  Kje pa piše, da so vsi umrli? (številka: 66, 2006)
  Sploh pa imam rada vsa ločila (številka: 66, 2006)
  1000 und 1 buch 2005 (številka: 66, 2006)
  Morfologija pravljice (številka: 66, 2006)
  Vzporednost svetov (številka: 66, 2006)
  Z Nietzschejem o Neznosni lahkosti bivanja (številka: 66, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 66, 2006)
  Maribor se zdi tako srečno mesto (številka: 66, 2006)
  Izjemno literarno odkritje (številka: 66, 2006)
  Zverinjaki mladostnikovega iskanja lastne kletke (številka: 66, 2006)
  Zemljevidi otrokovega popotovanja v odraslost (številka: 67, 2006)
  Branje v času medijev (številka: 67, 2006)
  Lutka z besedilom okoli vratu (številka: 67, 2006)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 67, 2006)
  Kaj je pravzaprav radijska igra? (številka: 67, 2006)
  Kakšno berilo osnovnošolskemu najstniku? (številka: 67, 2006)
  Branje dramskih besedil v šoli (številka: 67, 2006)
  Dramsko besedilo kot osnova za lutkovno predstavo (številka: 67, 2006)
  O mladinski literaturi, književni vzgoji, didaktičnih gradivih in še čem (številka: 67, 2006)
  Berila in kulturna identiteta mladih (številka: 67, 2006)
  Dramaturgija pravljice in lutkovno gledališče (številka: 67, 2006)
  Komunikacijski pouk književnosti (številka: 67, 2006)
  Z berili vzgajamo bralce za vse življenje (številka: 67, 2006)
  7. slovenski bienale ilustracije (številka: 67, 2006)
  Od Levstika do Andersena (številka: 67, 2006)
  Knjižne izdaje mladinske dramatike (številka: 67, 2006)
  Moja najljubša knjiga 2007 na spletu (številka: 67, 2006)
  Nevralgične točke slovenske mladinske literature (številka: 67, 2006)
 33. 2007
   52

  številka: 68 (2007)
  številka: 69 (2007)
  številka: 70 (2007)
  Levstikove nagrade 2007 (številka: 68, 2007)
  Iskanje lastne podobe v zrcalu urbanega plemena (številka: 68, 2007)
  44. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 68, 2007)
  Slovenske in svetovne pravljice (številka: 68, 2007)
  Ali je bog zapovedal tudi, da ne smeš odvreči očetovega trupla v gramozno jamo? (številka: 68, 2007)
  Pogovor s Polonco Kovač (številka: 68, 2007)
  Če ne bomo brali, bo volk požrl Rdečo kapico ali O slovenskem nagnjenju k izumljanju tople vode (številka: 68, 2007)
  Epistemološki problem v knjigi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (številka: 68, 2007)
  Desetnica za leto 2007 (številka: 68, 2007)
  Z užitkom izbrano, z užitkom (pre)brano (številka: 68, 2007)
  Mladinska proza Janje Vidmar (številka: 68, 2007)
  Kratek oris slovenske lutkovne dramaturgije na poti skozi čas (številka: 68, 2007)
  Prvoosebni pripovedovalec - junak našega časa? (številka: 68, 2007)
  Knjige kot izkušnje otroštva (številka: 68, 2007)
  Beseda in njen odmev (številka: 68, 2007)
  Filozofsko razvrednotenje umetnosti (številka: 68, 2007)
  Sporočilo otrokom sveta (številka: 68, 2007)
  Kaj bi storil Harry? (številka: 68, 2007)
  Informativna priročnika o slovenskih književnikih (številka: 68, 2007)
  Astrid Lindgren in njen vpliv na slovensko mladinsko književnost (številka: 69, 2007)
  Realistični prozni vzorci v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Zakaj Pika spi z nogami na blazini ali subverzija moči v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Življenje in posmrtno življenje Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Dinamika razvoja osebnosti odraslih in otroških likov v romanu Ronja, razbojniška hči (številka: 69, 2007)
  Zorka Peršič, 1914-2007 (številka: 69, 2007)
  Kdo bo koga ubogal/poslušal? (številka: 69, 2007)
  Stopenjskost pri usvajanju pismenosti - postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja (številka: 69, 2007)
  Slovenske nogavice Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Pika na otoku Taka-Tuka (številka: 69, 2007)
  Slovenska mladinska književnost na knjižnem sejmu v Frankfurtu (številka: 69, 2007)
  Kako upodobiti Piko Nogavičko? (številka: 69, 2007)
  1000 und 1 buch 2006 (številka: 69, 2007)
  Bienale ilustracij v Bratislavi 2007 (številka: 70, 2007)
  Simpozij Med občudovanjem in zapovedovanjem branja (številka: 70, 2007)
  Umetniško ustvarjanje Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 70, 2007)
  Fran Albreht in Grimmove pravljice (številka: 70, 2007)
  Problemov ne dajem na tehtnico (številka: 70, 2007)
  Osvobojeni otrok - otroštvo v delih Astrid Lindgren (številka: 70, 2007)
  Ključ je treba iskati v jeziku (številka: 70, 2007)
  Za kritično in kreativno branje (številka: 70, 2007)
  Večernica (številka: 70, 2007)
  Recepcija etičnih sodb v Kamnu modrosti (številka: 70, 2007)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 70, 2007)
  Pol kraljevstva za slikanico (številka: 70, 2007)
  Nova izdaja Brvarjevih Treh pesnitev (številka: 70, 2007)
  Mladinska proza Marka Kravosa (številka: 70, 2007)
  Večernica je zasijala dvakrat (številka: 70, 2007)
  Kozel se otrokom ne zdi "sumljiv" (številka: 70, 2007)
  Utemeljitve žirij (številka: 70, 2007)
 34. 2008
   47

  številka: 71 (2008)
  številka: 72 (2008)
  številka: 73 (2008)
  Bookbird 2005, 2006, 2007 (številka: 71, 2008)
  Jezik: avtorju izziv in bralcu kazen? (številka: 71, 2008)
  Kdaj spustiti jezik z vajeti? (številka: 71, 2008)
  Predšolska bralna značka v vrtcih v Sloveniji (številka: 71, 2008)
  70 let Marjane Kobe (številka: 71, 2008)
  Predstavitev slovenske mladinske književnosti na Bolonjskem knjižnem sejmu 2008 (številka: 71, 2008)
  Knjige razsvetljujejo, znanje razveseljuje (številka: 71, 2008)
  Sodobna literarna teorija (številka: 71, 2008)
  Novo poglavje v likovni umetnosti Alenke Sottler (številka: 71, 2008)
  Pripovedovalski festival (številka: 71, 2008)
  Jezikovno-slogovni korelat najstniškega iskanja svoje poti (številka: 71, 2008)
  Do jezika po poti svobode in subjektivnosti (številka: 71, 2008)
  Bralci in pisatelji o branju (številka: 71, 2008)
  Zakaj zapovedovanje branja ne prepriča učencev (številka: 71, 2008)
  Jezikolovci in jezikonitosti (številka: 71, 2008)
  Prosti izbor knjig za bralno značko in priporočilni seznami mladinskih knjig (številka: 71, 2008)
  Irska mladinska književnost in medkulturni dialog v zgodovinski prozi (številka: 71, 2008)
  45. sejem knjig za otroke v Bologni, 31. 3. - 3. 4. 2008 (številka: 71, 2008)
  Možnosti vzgojitelja pri spodbujanju razvoja otrokovega interesa za branje (številka: 71, 2008)
  Mladinska proza Dese Muck (številka: 72, 2008)
  Bralna pismenost za večkulturno družbo (številka: 72, 2008)
  Knjižna zbirka Spominčice (številka: 72, 2008)
  Mladinska revija Galeb (številka: 72, 2008)
  ALMA 2008 (številka: 72, 2008)
  Pripovedno mišljenje: zgodbe, leposlovje in filozofija (številka: 72, 2008)
  Svetost besede pri otroku (številka: 72, 2008)
  Odsev zgodovine v otroški književnosti in vpliv zgodovinskih dogodkov na zgodbe za otroke (številka: 72, 2008)
  Gospodar muh in poučevanje demokracije (številka: 72, 2008)
  Večernica 2007 (številka: 72, 2008)
  Torej ste mrtvi, in kaj zdaj? (številka: 73, 2008)
  Hip pred dokončnim zmagoslavjem (številka: 73, 2008)
  Bralna značka s filmi, gledališkimi predstavami in literarnimi večeri (številka: 73, 2008)
  Med platnicami se znajde vsak po svoje (številka: 73, 2008)
  Deliti sanje (številka: 73, 2008)
  Slovenska mladinska književnost v priredbah za film in televizijo (številka: 73, 2008)
  Otroška in mladinska proza Svetlane Makarovič (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka, II. del ali Obstaja film po knjigi? (številka: 73, 2008)
  Dva medija, dve besedili (številka: 73, 2008)
  Osmi pravljični dan v Mariborski knjižnici (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka (številka: 73, 2008)
  Potovanje po spominih (številka: 73, 2008)
  Modri vlak, rdeča zastava, mavrični svet (številka: 73, 2008)
  Oko besede 2008 (številka: 73, 2008)
  Nekaj tez o slovenskih filmih za otroke in mladino (številka: 73, 2008)
 35. 2009
   64

  številka: 74 (2009)
  številka: 75 (2009)
  številka: 76 (2009)
  Opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev (številka: 74, 2009)
  Izvirna slovenska slikanica (številka: 74, 2009)
  Ilustracije Daše Simčič (številka: 74, 2009)
  Pravljica in ženskost (številka: 74, 2009)
  Bralni dogodek s Knjigo pred nosom (številka: 74, 2009)
  Zgodba v zgodovini - zgodovina v mladinski književnosti (številka: 74, 2009)
  Sejem otroških knjig v Bologni (23. - 26. 3. 2009) (številka: 74, 2009)
  Desetnica 2009 (številka: 74, 2009)
  Moja naj knjiga 2009 (številka: 74, 2009)
  IBBY novice (številka: 74, 2009)
  Jezikovna inovativnost sodobne hrvaške in slovenske otroške poezije (številka: 74, 2009)
  Tipne slikanice za slepe (številka: 74, 2009)
  Svjetlan Junaković (številka: 74, 2009)
  2. april 2009 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 74, 2009)
  Pravljični dnevi Mariborske knjižnice (številka: 74, 2009)
  Didaktično "nasilje" nad izbranim mladinskim leposlovjem (številka: 74, 2009)
  Otroška in mladinska književnost Marjana Tomšiča (številka: 74, 2009)
  60 let Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu (številka: 74, 2009)
  Značilnosti 8. slovenskega bienala ilustracije (številka: 74, 2009)
  Janja Vidmar - (samo)ironična štoparka po galaksijah drugačnosti (številka: 75, 2009)
  Učenci z bralno napisovalnimi težavami (disleksija) (številka: 75, 2009)
  Sejem otroške literature v Bologni 2009 (številka: 75, 2009)
  Pomen knjižnice pri spodbujanju družinskega branja (številka: 75, 2009)
  Družinsko branje in knjižnica (številka: 75, 2009)
  Literarni festival Pordenone 2009 (številka: 75, 2009)
  Kar nas ne ubije, nas naredi duhovitejše (številka: 75, 2009)
  Nekatere konce pesmi izsanjam (številka: 75, 2009)
  Na sledi otroškemu doživljajskemu svetu in igri (številka: 75, 2009)
  "S toto knjigo nena pozabimo tistih cajtov" (številka: 75, 2009)
  Kako narisati, kar pove Saša Vegri (številka: 75, 2009)
  Večernica 2009 (številka: 75, 2009)
  Celovitost pesniškega doživetja otroštva (številka: 75, 2009)
  Kakšne vrste virus bo napadel mlade bralce? (številka: 75, 2009)
  Zgodba mnogih bistrih in rahlo lenih fantov (številka: 75, 2009)
  Bookbird 2008 (številka: 75, 2009)
  Knjižni sejem v Frankfurtu 2009 (številka: 75, 2009)
  Kaj je mladinska književnost? (številka: 75, 2009)
  Čisto enostavno rečeno: paše mi (številka: 75, 2009)
  Živimo v svetu, ki je nor (številka: 75, 2009)
  Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili (številka: 75, 2009)
  Kaj je branje in kakšen je bralec v 21. stoletju? (številka: 75, 2009)
  Kako pisati radijske igre za otroke in kako sploh priti do njih (številka: 76, 2009)
  Levstikove nagrade (številka: 76, 2009)
  Kako nora je v resnici Flisarjeva nora dežela? (številka: 76, 2009)
  Radijske igre za otroke (številka: 76, 2009)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 76, 2009)
  Vključevanje bralne značke v šolski vsakdanjik (številka: 76, 2009)
  Gledanje "onstran" vida ali Kako nevidno skozi glas postane vidno (številka: 76, 2009)
  Čeprav radijske igre zmeraj poslušam v temi, je v prostoru svetlo (številka: 76, 2009)
  Nekaj konkretnih rešitev uprizoritvenih problemov na primeru radijske igre Odiseja 3000 (številka: 76, 2009)
  "Otrok kot središče bralnega sveta" (številka: 76, 2009)
  Odrešitev kot maksima in najmočnejša možna motivacija (številka: 76, 2009)
  Saša Vegri in nespečnost njenih otroških pesmi (številka: 76, 2009)
  Zgodba o Kristini Brenkovi je zgodba o knjigah za otroke na Slovenskem (številka: 76, 2009)
  Utrinki spominov na dr. Kristino Brenkovo (številka: 76, 2009)
  Otroci priseljenci in bralna značka (številka: 76, 2009)
  Radijska adaptacija mladinske književnosti/Slovenska otroška in mladinska radijska igra (številka: 76, 2009)
  Kaj je primerna knjiga? - le kakšno vprašanje je to! (številka: 76, 2009)
  Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika (številka: 76, 2009)
  Literatura in radijska igra za otroke (številka: 76, 2009)
  Poustvarjalno pisanje in branje za značko (številka: 76, 2009)
 36. 2010
   59

  številka: 77 (2010)
  številka: 78/79 (2010)
  Philip Pullman - zakaj 'najnevarnejši avtor v Britaniji'? (številka: 77, 2010)
  Medkulturni dialog v osnovni šoli (številka: 77, 2010)
  Barvitost pavjih peres (številka: 77, 2010)
  Dve oceni za Dve ciklami Benke Pulko (številka: 77, 2010)
  Bookbird 2009 (številka: 77, 2010)
  2. april 2010 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 77, 2010)
  Nekaj malega o tem, kako Pu absolovira slovenščino in poskrbi za zabavo (številka: 77, 2010)
  Slikaniški svet, ki ustoličuje besedo (številka: 77, 2010)
  Bienalu ilustracij v Bratislavi na rob (številka: 77, 2010)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2010 (številka: 77, 2010)
  S pustolovščino bralno imejmo se bajno (številka: 77, 2010)
  Moja naj knjiga 2010 (številka: 77, 2010)
  Izjemno uspešna priredba Andersenovega Slavca (številka: 77, 2010)
  Okrogla miza slovenskega društva za primerjalno književnost "Esej na maturi" (številka: 77, 2010)
  Kako v čudežni deželi raste pisatelj (številka: 77, 2010)
  Nagrade 2010 (številka: 77, 2010)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 77, 2010)
  Desetnica 2010 (številka: 77, 2010)
  O etiki in spolnosti v mladinskih delih Dese Muck (številka: 77, 2010)
  Slikanica Pavje pero (številka: 77, 2010)
  Strokovne srede v Pionirski - centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo v letu 2010 (številka: 77, 2010)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman (številka: 77, 2010)
  Saša Vegri (številka: 78/79, 2010)
  Večernica 2010 za leto 2009 (številka: 78/79, 2010)
  Potovanje k notranji nešablonski govorici (številka: 78/79, 2010)
  Knjiga z zgoščenko - sobivanje literarnih in glasbenih vsebin (številka: 78/79, 2010)
  Prekinimo krog zaslužkarskih manipulacij (številka: 78/79, 2010)
  Moj glas, moj izraz (številka: 78/79, 2010)
  Moja publika so otroci, ki v solzah zaspijo (številka: 78/79, 2010)
  Slovenska mladinska književnost in njeno uglasbljanje (številka: 78/79, 2010)
  O povezovanju glasbe in poezije z vidika ritma, vsebine in poustvarjanja (številka: 78/79, 2010)
  Objavljanje ljudskih pripovedi v revijah za otroke (številka: 78/79, 2010)
  Medijska pismenost ali Če lahko Jonas, lahko tudi jaz (številka: 78/79, 2010)
  Pripovedne predstavitve vojne v mladinski prozi (številka: 78/79, 2010)
  Prva plast zgodbe je za otroke, druga za odrasle (številka: 78/79, 2010)
  Večjezične slikanice (številka: 78/79, 2010)
  Pogledi na uglasbljanje moje poezije (številka: 78/79, 2010)
  Priznanja zlata hruška 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Kako srednješolci dejansko berejo (številka: 78/79, 2010)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 78/79, 2010)
  32. mednarodni kongres IBBY (številka: 78/79, 2010)
  Esej, ki ni besedilo (številka: 78/79, 2010)
  Zgodbe iz oddaljenega predmestja (številka: 78/79, 2010)
  Vseh tabujev ne bi smeli prekršiti (številka: 78/79, 2010)
  Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo (številka: 78/79, 2010)
  Mladinska književnost kot literarna manjšina (številka: 78/79, 2010)
  Ne oddajajte apriornih negativnih čustev (številka: 78/79, 2010)
  Povezave med knjigami in pripovedovalskim festivalom pravljice danes (številka: 78/79, 2010)
  Promocija mladinske književnosti v časopisih in revijah (številka: 78/79, 2010)
  Nagrajenci in nominiranci 1997-2009 (številka: 78/79, 2010)
  Matjaž Schmidt (številka: 78/79, 2010)
  Igra v pesništvu za otroke (številka: 78/79, 2010)
  9. slovenski bienale ilustracije (številka: 78/79, 2010)
  Spominski utrinki (številka: 78/79, 2010)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Srečanje z drugim in drugačnim ob knjigi, filmu in poslušanju (številka: 78/79, 2010)
  Ali nam knjige lahko kaj povejo? Ali o knjigah lahko kaj povemo? (številka: 78/79, 2010)
 37. 2011
   56

  številka: 80 (2011)
  številka: 81 (2011)
  številka: 82 (2011)
  Vloga Kristine Brenkove pri uveljavljanju slovenske mladinske književnosti v svetu (številka: 80, 2011)
  Bulletin Jugend & Literatur 2008, 2009, 2010 (številka: 80, 2011)
  Knjiga o dolenjskem ljudskem pripovedniku (številka: 80, 2011)
  Lila Prap - dobitnica nagrade Prešernovega sklada 2011 (številka: 80, 2011)
  Desetnica 2011 (številka: 80, 2011)
  Zvezdna proga (številka: 80, 2011)
  Biti urednik (številka: 80, 2011)
  Moja naj knjiga 2011 (številka: 80, 2011)
  Ko je avtor hkrati znanstvenik, literat in pedagog (številka: 80, 2011)
  Mladinska književnost in socializem (številka: 80, 2011)
  Poslanica IBBY: Knjiga se spominja (številka: 80, 2011)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2011 - za nagrado Kristine Brenkove (številka: 80, 2011)
  Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru (številka: 80, 2011)
  Esej o Kristini Brenkovi kot pravljični urednici (številka: 80, 2011)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 80, 2011)
  Holokavst skozi otroške oči (številka: 80, 2011)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman do leta 1970 (številka: 81, 2011)
  "Odvrzi vse, kar te priklepa na to mesto" (številka: 81, 2011)
  "Barvice so knjiga barv pisateljeve duše" (številka: 81, 2011)
  Levstikove nagrade 2011 (številka: 81, 2011)
  "Preprostost me zanima, ne preproščina" (številka: 81, 2011)
  "Nikdar nisem razumel, zakaj smo tako revni" ali Branje na lastno odgovornost (številka: 81, 2011)
  Mladinska literatura kot duhovni prostor mlade duše (številka: 81, 2011)
  Mednarodna konferenca o slikanicah (številka: 81, 2011)
  Uredniško delo Kristine Brenkove kot odraz njenih pogledov na mladinsko književnost in njenega otroškega sprejemnika (številka: 81, 2011)
  Večernica 2011 za leto 2010 (številka: 81, 2011)
  "Vse je odvisno od zornega kota" (številka: 81, 2011)
  23. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 81, 2011)
  In memoriam Tonetu Pavčku (številka: 81, 2011)
  "Ali pa, da bi jim branje prepovedali?" (številka: 81, 2011)
  Roman o nemoči in strahu pozabljenih otrok (številka: 81, 2011)
  Nekaj razmišljanj o ženskih podobah v pravljici (številka: 81, 2011)
  "Resnična lepota vedno malce zaskeli" (številka: 81, 2011)
  Bookbird 2010 (številka: 82, 2011)
  Oko besede 2011 (številka: 82, 2011)
  Pedagog - tudi "interpret in igralec"? (številka: 82, 2011)
  Posredovanje "žive besede" na urah pravljic v splošni knjižnici (številka: 82, 2011)
  Predlogi Slovenske sekcije IBBY za nagrade 2012 v mednarodnem prostoru (številka: 82, 2011)
  Mar peščeni čarovnik časa ničesar ne vrne nazaj? (številka: 82, 2011)
  Sedem čudes o knjigi (številka: 82, 2011)
  Slovenska mladinska dramatika in njeno uprizarjanje (številka: 82, 2011)
  O dokončnosti besedila (številka: 82, 2011)
  Ko se srečajo subjekti in objekti smeha (številka: 82, 2011)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY (številka: 82, 2011)
  Ob 50-letnici bralne značke (številka: 82, 2011)
  Vprašanje periodizacije slovenske mladinske književnosti (številka: 82, 2011)
  Virtuozen preplet petih zgodb (številka: 82, 2011)
  Zakaj v knjižni obliki izhaja tako malo izvirne mladinske dramatike (številka: 82, 2011)
  "Romi, povabljeni v knjižnico" dobil evropsko nagrado IDEC za inovativne projekte (številka: 82, 2011)
  Kakovostna mladinska knjiga v presoji Pionirske (številka: 82, 2011)
  Sij večernice in zrelost zlate hruške na istem nebu (številka: 82, 2011)
  Kvantitativna in kvalitativna analiza izvirno slovenskih in prevedenih slikanic in igroknjig med letoma 2003 in 2010 (številka: 82, 2011)
  Kaj z mladinsko dramatiko (številka: 82, 2011)
 38. 2012
   73

  številka: 83 (2012)
  številka: 84 (2012)
  številka: 85 (2012)
  Imeti svojo pravljico (številka: 83, 2012)
  Pravljice z jogo ali Kako pravljica lepo mesto najde (številka: 83, 2012)
  Srbska narodna pravljica - pripoved z razkošno strukturo (številka: 83, 2012)
  20 years of The Slovenian Section of IBBY (številka: 83, 2012)
  Odmevi predkrščanskih verovanj v izbranih pravljicah treh hrvaških avtorjev (številka: 83, 2012)
  Pravljica kot folklorni žanr (številka: 83, 2012)
  20 let slovenske sekcije IBBY (številka: 83, 2012)
  Slovenske pravljice v mednarodnem okviru (številka: 83, 2012)
  Tipologija pravljic na Slovenskem (številka: 83, 2012)
  Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti (številka: 83, 2012)
  Queerovsko feministična analiza čudežne spremembe in premene spola junakinje v evropskem pravljičnem izročilu (številka: 83, 2012)
  Pravljičar Joza Kravanja-Marinčič (1876-1969) iz Vrsnika na Bovškem (številka: 83, 2012)
  Moč jezika (številka: 83, 2012)
  Sebični velikan in velikanovo srce (številka: 83, 2012)
  Slovenske romske pravljice (številka: 83, 2012)
  Razumevanje pravljic - osnova za kakovostno interpretacijo pri delu z otroki (številka: 83, 2012)
  Smrt v folklorni književnosti (številka: 83, 2012)
  Deset let skupine Za 2 groša fantazije (številka: 83, 2012)
  Pravljice danes (številka: 83, 2012)
  Moja naj knjiga 2012 (številka: 84, 2012)
  Iz prazgodovinskih votlin k zlatim hruškam (številka: 84, 2012)
  Dialektičnomaterialistična indoktrinacija mladine prek prevodov (številka: 84, 2012)
  "Čarobni napoji so za tiste, ki ne vidijo en prst pred nosom" (številka: 84, 2012)
  Knjiga vseh stvari ali Kako se počuti mladinska literatura med verniki (številka: 84, 2012)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 84, 2012)
  Intertekstualnost v mladinskih besedilih Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Balada o sneguročki (številka: 84, 2012)
  Večernica 2012 za leto 2011 (številka: 84, 2012)
  Svet desetke (številka: 84, 2012)
  1000 und 1 buch 2011 (številka: 84, 2012)
  "Zgodbe pisale vožnje z mestnim avtobusom" (številka: 84, 2012)
  O ilustratorski beri nekoliko drugače (številka: 84, 2012)
  Zlate hruške 2011 (številka: 84, 2012)
  Izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Desetnica 2012 (številka: 84, 2012)
  "Sveže, avtentično ne pade z neba" (številka: 84, 2012)
  O pomenu branja za otrokov razvoj (številka: 84, 2012)
  Mladinska književnost in krščanstvo ali Zakaj se komu kaj upira (številka: 84, 2012)
  Veliki avtorji za male bralce in pisani svetovi Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2012 (številka: 84, 2012)
  "Ko je brez kazni iskreno in popolnoma odpuščeno" (številka: 84, 2012)
  Likovno samosvoja spremljava pesmi (številka: 84, 2012)
  Vloga ptic v otroški književnosti (številka: 84, 2012)
  "Malo me skrbi prihodnost bralcev serije o Hektorju" (številka: 84, 2012)
  Motivacija, ustvarjalnost, več branja (številka: 84, 2012)
  Preko meja (številka: 84, 2012)
  Bralne navade Slovencev v Argentini (številka: 85, 2012)
  Izzivi novih tehnologij (številka: 85, 2012)
  Znakovni sistem mobilnikov in facebooka ter vprašanje identitete v mladinskem romanu Desetka (številka: 85, 2012)
  Nagrajene pisave (številka: 85, 2012)
  Svetovni splet, župca in branje leposlovja (številka: 85, 2012)
  Oko besede 2012 (številka: 85, 2012)
  Psihoanaliza, branje in (tiskana) knjiga (številka: 85, 2012)
  Mladi in mediji v sodobni mladinski književnosti (številka: 85, 2012)
  Razstava Grimmove pravljice v slovenskih prevodih v NUK (številka: 85, 2012)
  Nagrada in priznanji Slovenske sekcije IBBY 2012 (številka: 85, 2012)
  200 let Grimmovih pravljic (številka: 85, 2012)
  Bookbird 2011 (številka: 85, 2012)
  Algoritem arene (številka: 85, 2012)
  Quentin Blake in veselje nad življenjem (številka: 85, 2012)
  Vpliv modernih medijev na delovanje knjižnice (številka: 85, 2012)
  Prodor sodobnih spletnih komunikacijskih oblik v mladinsko književnost (številka: 85, 2012)
  Pravljično leto v Mariborski knjižnici (številka: 85, 2012)
  Po Gutenbergovi eri (številka: 85, 2012)
  80 let Darje Kramberger (številka: 85, 2012)
  Bibliografija Darje Kramberger za obdobje 1967-2012 (številka: 85, 2012)
  Kakovostna književna ilustracija za otroke (številka: 85, 2012)
  Srečanje z zunajevropsko kulturo (številka: 85, 2012)
  Kaj pa, če --- (številka: 85, 2012)
  Kako premagati primanjkljaje v bralnih dosežkih fantov (številka: 85, 2012)
 39. 2013
   45

  številka: 86 (2013)
  številka: 87 (2013)
  številka: 88 (2013)
  Bulletin jugend & literatur 2011 (številka: 86, 2013)
  Hrošč je hrošč, hrošč ni hrošč (številka: 86, 2013)
  1000 und 1 buch 2012 (številka: 86, 2013)
  Čarobne pesmi O-ZA (številka: 86, 2013)
  Slovenske in evropske pravljičarke (številka: 86, 2013)
  Levstikove nagrade 2013 (številka: 86, 2013)
  IBBY novice (številka: 86, 2013)
  Kako so nastale Kraljice mačke (številka: 86, 2013)
  Razpetost prevajalca med potujitvenim in podomačitvenim pristopom (številka: 86, 2013)
  Nagrada Desetnica 2013 (številka: 86, 2013)
  Zorko Simčič (številka: 86, 2013)
  Otroci sveta (številka: 86, 2013)
  Umetnost kot adrenalinski šport (številka: 86, 2013)
  Marlenka Stupica (številka: 86, 2013)
  V kamen, v vodo (številka: 87, 2013)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2013 (številka: 87, 2013)
  Pismenost za 21. stoletje (številka: 87, 2013)
  "V knjigi hočem imeti cel svet" (številka: 87, 2013)
  "Ni treba brati Malega princa, sam moraš biti Mali princ" (številka: 87, 2013)
  "Praznil sem predale, potem pa žrebal" (številka: 87, 2013)
  Simbolizem v otrokovem pripovedovanju zgodbe in skrivnostnost ugank (številka: 87, 2013)
  "Tabu je danes težnja po lepoti" (številka: 87, 2013)
  "Jaz pa bom še zmeraj verjel, da je možno, ampak mi pač nočemo" (številka: 87, 2013)
  Mednarodni kongres Lectura 2013 (številka: 87, 2013)
  Večernica 2013 za leto 2012 (številka: 87, 2013)
  Bookbird 2012 (številka: 87, 2013)
  Med imenom in brezimnostjo (številka: 87, 2013)
  John Boyne: Pisati. Samo pisati (številka: 87, 2013)
  Slovenski mladinski problemski roman (številka: 87, 2013)
  18. evropska konferenca o branju (številka: 87, 2013)
  Pogovor s Patrickom Nessom (številka: 88, 2013)
  Tema spola v avtorski slikanici Mavrična maškarada (številka: 88, 2013)
  Ali bi šli, lepo prosim, prebrat pravljico o Rdeči kapici?! (številka: 88, 2013)
  Pločnik proti kavču ali Rabljeno proti novemu (številka: 88, 2013)
  Iskanje in rušeje ravnotežja (številka: 88, 2013)
  Katere mladinske knjige s temo revščina bi svetovala v branje (številka: 88, 2013)
  Ra(v)no branje rane zdravi (številka: 88, 2013)
  "Nesmilečno življenje" Potrčevih likov kot tematska stalnica v njegovi kratki prozi (številka: 88, 2013)
  Aktualnost kanonskih realističnih mladinskih besedil s temo revščine (številka: 88, 2013)
  Pismo o ekvilibristiki branja (številka: 88, 2013)
  Revščina v slovenskih čudežnih pravljicah (številka: 88, 2013)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 88, 2013)
 40. 2014
   42

  številka: 89 (2014)
  številka: 90 (2014)
  številka: 91 (2014)
  Zastrupljene besede (številka: 89, 2014)
  Teorija slikanice (številka: 89, 2014)
  Simpl (številka: 89, 2014)
  Medijska potrošnja in branje knjig pri slovenskih otrocih (številka: 89, 2014)
  1000 und 1 buch 2013 (številka: 89, 2014)
  O vizualni pismenosti in ilustraciji na Slovenskem (številka: 89, 2014)
  Desetnica 2014 (številka: 89, 2014)
  Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu (številka: 89, 2014)
  Okrogla miza "Biblioterapija - kdo ali kaj, s kom in za koga?" (številka: 89, 2014)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 90, 2014)
  Branje kot izkušnja vključenosti: da bi "vsi" res pomenilo vsi (številka: 90, 2014)
  Poletna šola branja literature (številka: 90, 2014)
  Večernica 2014 (številka: 90, 2014)
  Zgodovina za mlade, zgodovina za vsakogar (številka: 90, 2014)
  Zgodovina v zgodbah (številka: 90, 2014)
  Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih zgodovinskih knjig za otroke in mladino (številka: 90, 2014)
  Slovenska mladinska proza v listu ameriških Slovencev (številka: 90, 2014)
  ?Šestdeset proti štirideset? v številkah (številka: 91, 2014)
  Prikaz biološkega staranja v mladinski literaturi (številka: 91, 2014)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 (številka: 91, 2014)
  Boj mozolji ni dobljen, bitka s knjigami pa (številka: 91, 2014)
  Oko besede 2014 (številka: 91, 2014)
  Pesmi za tihe sanjalce (številka: 91, 2014)
  Provokativna knjiga raznoterih vidikov (številka: 91, 2014)
  Po Damjanovi poti preko tabujev in predsodkov (številka: 91, 2014)
  Baskovski bralni projekt "Bularretik Mintzora"/Od prsi k besedi (številka: 91, 2014)
  Sodijo teme spola in istospolne usmerjenosti v mladinski književnosti še vedno med tabuje? (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Smrt kot tabu v mladinski prozi (številka: 91, 2014)
  Tabuji v domači mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Usta, polna česna ali O tabujih v slovenski mladinski poeziji (številka: 91, 2014)
  Priznanje zlata hruška 2014 (številka: 91, 2014)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 91, 2014)
  Mladinska književnost (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje (številka: 91, 2014)
  Bookbird 2013 (številka: 91, 2014)
  Bele vrane so poletele že trikrat (številka: 91, 2014)
  "V zgodovini so skrite zgodbe/V zgodbah je skrita zgodovina" (številka: 91, 2014)
  1000 und 1 buch 2017 (številka: 98, 2014)
 41. 2015
   56

  številka: 92 (2015)
  številka: 93 (2015)
  številka: 94 (2015)
  Prešernova Zdravljica z ilustracijami Damijana Stepančiča (številka: 92, 2015)
  52. sejem otroških knjig v Bologni in 23. Bologna po Bologni (številka: 92, 2015)
  Levstikove nagrade in jubilej Založbe Mladinska knjiga (številka: 92, 2015)
  "Mnogo kultur ena zgodba" (številka: 92, 2015)
  Misija nemogoče je uspela! (številka: 92, 2015)
  Poljudnoznanstvene knjige skozi oči znanstvenice (številka: 92, 2015)
  Uspehi slovenskih ustvarjalcev mladinske književnosti v mednarodnem prostoru (številka: 92, 2015)
  Avanturistično-zgodovinska mladinska proza Ivana Sivca (številka: 92, 2015)
  Kamniške pravljične poti (številka: 92, 2015)
  Čudodelni iskalec vode (številka: 92, 2015)
  Mladi ljudje, knjige in odprti svetovi (številka: 92, 2015)
  Sistematizacija pravljic (številka: 92, 2015)
  Že petič bralni festivalski vrvež (številka: 92, 2015)
  Mladinski roman o veri (številka: 92, 2015)
  Desetnica 2015 (številka: 92, 2015)
  Bralnospodbujevalna akcija na temo svetloba (številka: 92, 2015)
  Perspektive poučnih knjig (številka: 92, 2015)
  Prešernovi nagradi za življenjsko delo 2015 (številka: 92, 2015)
  2. april 2015 - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 92, 2015)
  Marija Švajncer: "Nekje v ozadju brli humanost" (številka: 93, 2015)
  Ob 75-letnici Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  O nonotu in noni in njuni ljubezni (številka: 93, 2015)
  Ob 70-letnici Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Večernica 2015 za leto 2014 (številka: 93, 2015)
  Nagrada Kristine Brenkove 2015 za izvirno slovensko slikanico (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Popularna mladinska fantazijska književnost in njen položaj v slovenskem literarnem prostoru (številka: 93, 2015)
  Na Cicibanovi čudežni preprogi (številka: 93, 2015)
  Zgodba o sprejemanju samega sebe (številka: 93, 2015)
  Zajčeva mladinska poezija in bralne vloge, ki jih omogoča (številka: 93, 2015)
  S knjigo --- v Argentino! (številka: 93, 2015)
  Dim Zupan: "Udoben način, da veliko povem o ljudeh" (številka: 93, 2015)
  Poslanica Bralnega društva Slovenije ob mednarodnem dnevu pismenosti (8. september) (številka: 93, 2015)
  Damijan Šinigoj: "Najstniki se bodo vedno spopadali z enakimi težavami" (številka: 93, 2015)
  Vladimir P. Štefanec: "In ker jih je tako malo, so še bolj izpostavljeni" (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 93, 2015)
  Mladinska književnost Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Peter Svetina: "Smeh rojeva smeh, jok pa jok " (številka: 93, 2015)
  Nonsens je limonov poljubček (številka: 94, 2015)
  Od nesmisla do nonsensa (številka: 94, 2015)
  Kaj je nonsens in kako učinkuje? (številka: 94, 2015)
  Bookbird 2014 (številka: 94, 2015)
  Praznik zlatih hrušk 2015 (številka: 94, 2015)
  Saj so samo otroci (številka: 94, 2015)
  Konferenca IBBY Inštituta Bratislava ob 50-letnici BIB (številka: 94, 2015)
  Simpozij Nonsens v slovenski mladinski književnosti (številka: 94, 2015)
  Ves svet (številka: 94, 2015)
  Nonsens in družbeni kontekst (številka: 94, 2015)
  Pismenost v novih pokrajinah komunikacije (številka: 94, 2015)
  Alica v svetu čudežnih dežel (številka: 94, 2015)
  Pamet v roke, Nesmisel! (številka: 94, 2015)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 92, 2015)
 42. 2016
   54

  številka: 95 (2016)
  številka: 96 (2016)
  številka: 97 (2016)
  Soočanje s kompleksnimi vprašanji (številka: 95, 2016)
  Med besedami (številka: 95, 2016)
  Literarno branje med spontanostjo in šablono ter paradoks Zoprne lirike (številka: 95, 2016)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 95, 2016)
  Nagrade 2016 (številka: 95, 2016)
  Nova znanstvena monografija Dragice Haramija (številka: 95, 2016)
  Niko Grafenauer - moderni klasik, petinsedemdesetletni mladenič (številka: 95, 2016)
  Vilinski jeziki v delih J. R. R. Tolkiena (številka: 95, 2016)
  Desetnica 2016 (številka: 95, 2016)
  Projekt medgeneracijskega branja (številka: 95, 2016)
  Dobrodošla novost na slovenskem literarnem trgu (številka: 95, 2016)
  Razstava izvirnih ilustracij ob mednarodnem dnevu knjig za otroke v Mariborski knjižnici (številka: 95, 2016)
  Kakšna je prihodnost izmišljenih jezikov (številka: 95, 2016)
  Aktualizacija bestialnosti v vseh nas (številka: 95, 2016)
  Dobro opravljen jezikovni pregled, zanesljiv korak do kakovostnega izdelka (številka: 95, 2016)
  Oblike kurikularnega branja literature (številka: 95, 2016)
  6. mednarodni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom (številka: 95, 2016)
  Ob okrogli obletnici dr. Mete Grosman (številka: 96, 2016)
  "Nuja po angažiranih kurentih" (številka: 96, 2016)
  "Ljubezen do branja se rojeva v družini" (številka: 96, 2016)
  Literatura v svetu različnih pismenosti (številka: 96, 2016)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2016 (številka: 96, 2016)
  Pomen vizualne pismenosti za celostno branje multimodalnih besedil (številka: 96, 2016)
  "Človečnost je v nas, če nam je ne preslepijo strahovi" (številka: 96, 2016)
  Ustvarjanje pomena - pismenost v akciji (številka: 96, 2016)
  "Nonsens je zelo družbeno angažiran" (številka: 96, 2016)
  Ob življenjskem jubileju Alenke Glazer (številka: 96, 2016)
  "Le pesniki imajo vizijo. Sledimo jim!" (številka: 96, 2016)
  Prispevek Alenke Glazer k razvoju teorije slovenske mladinske književnosti (številka: 96, 2016)
  35. mednarodni kongres zveze IBBY (Auckland, Nova Zelandija, 18.-21. avgust 2016) (številka: 96, 2016)
  Cankarjevo tekmovanje v prvem razredu osnovne šole (številka: 96, 2016)
  Pomembna hrvaška znanstvena monografija (številka: 96, 2016)
  1000 und 1 buch 2015 (številka: 96, 2016)
  20. večernico prejel Peter Svetina (številka: 96, 2016)
  Praznik zlatih hrušk 2016 (številka: 97, 2016)
  Bookbird 2015 (številka: 97, 2016)
  O Niki, ki je bila glavna na Prazniku zlatih hrušk in kritikih, ki lahko zgodbice o Niki beremo tudi kot "crossover" literaturo (številka: 97, 2016)
  Vijuge med popularnim, kakovostnim in izvirnim (številka: 97, 2016)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 97, 2016)
  Mladinska književnost med Scilo in Karibdo kvalitete in priljubljenosti (številka: 97, 2016)
  Križada (številka: 97, 2016)
  O dihotomiji popularno/kvalitetno (številka: 97, 2016)
  Popularna mladinska književnost - trivialnost literarnosti? (številka: 97, 2016)
  16. pravljični dan v Mariborski knjižnici 2016 (številka: 97, 2016)
  Manica Musil (številka: 97, 2016)
  Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila (številka: 97, 2016)
  Ob 80-letnici Miroslava Košute (številka: 97, 2016)
  Intervju z Mario Parr (številka: 97, 2016)
  Pmembna je dobra zgodba (številka: 97, 2016)
  Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno? (številka: 97, 2016)
  Oko besede 2016 (številka: 97, 2016)
 43. 2017
   62

  številka: 98 (2017)
  številka: 99 (2017)
  številka: 100 (2017)
  Pouk književnosti za človečnost, dialog in stik s samim seboj v živem prostoru (številka: 98, 2017)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 100, 2017)
  Med zdravim staranjem in demenco (številka: 98, 2017)
  Vsaka resnična zgodba je neskončna ali kako mlade spodbuditi k branju (številka: 98, 2017)
  Itn. - mladinski festival angažiranega pisanja (številka: 98, 2017)
  Bralna kultura kot pomemben dejavnik razvoja bralne pismenosti (številka: 98, 2017)
  Spodbujanje branja besedil v prvem razredu s pomočjo projekta "Berimo" (številka: 98, 2017)
  Mladi, branje in knjižnica - izkušnje bibliotekarjev (številka: 98, 2017)
  Levstikove nagrade 2017 (številka: 98, 2017)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2017 (številka: 98, 2017)
  25. Bologna po Bologni (številka: 98, 2017)
  Desetnica 2017 (številka: 98, 2017)
  Prva konferenca evropske IBBY (številka: 98, 2017)
  Branje med delom in prostim časom (številka: 98, 2017)
  Skozi knjige k pogovoru o starosti (številka: 98, 2017)
  Dišeče! (številka: 98, 2017)
  Kako se pride nazaj (številka: 98, 2017)
  Greh je biti odrasel (številka: 99, 2017)
  Mladi in njihove vrednote v času kibernetike (številka: 99, 2017)
  Hranimo dilerje, operaterje mobilne telefonije (številka: 99, 2017)
  Vrednote v današnji družbi in sodobni mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Brez domišljije in razmišljanja je človek semafor (številka: 99, 2017)
  Izruvana in prevajanje mladinskega fantazijskega leposlovja (številka: 99, 2017)
  Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature (številka: 99, 2017)
  Samocenzura ali nerazvita verska kultura (številka: 99, 2017)
  Drzen korak k inovativni didaktiki slovenščine (številka: 99, 2017)
  Metafora kot očarljiva enačba (številka: 99, 2017)
  Večernica, svetinjica (številka: 99, 2017)
  Večernica 2017 za leto 2016 (številka: 99, 2017)
  Vrednote v sodobni mladinski prozi (številka: 99, 2017)
  Rojena pripovedovalka (številka: 99, 2017)
  Etika v mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Vzporednost svetov (številka: 100, 2017)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 100, 2017)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 100, 2017)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 100, 2017)
  Pogled na svoje delo (številka: 100, 2017)
  Moje pisanje za otroke (številka: 100, 2017)
  Kako razmišljati v slikah (številka: 100, 2017)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 100, 2017)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 100, 2017)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 100, 2017)
  Otroci in knjige (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 100, 2017)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 100, 2017)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 100, 2017)
  Refleksije ob pisanju (številka: 100, 2017)
  Čas snovanja in odmikanja (številka: 100, 2017)
  Apotekarija (številka: 100, 2017)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 100, 2017)
  Ves svet je igrišče (številka: 100, 2017)
  O mladinski književnosti (številka: 100, 2017)
  Svetloba otroštva (številka: 100, 2017)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 100, 2017)
  O ilustriranju (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  "Nočem neba brez vseh zvezd, nočem vrtov brez dreves..." (Siddharta) (številka: 100, 2017)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 100, 2017)
 44. 2018
   2