Zgodovina v šoli

 1. 2012
   30

  številka: 1/2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Katera Evropa, katera Kitajska? (številka: 1/2, 2012)
  Michael Kerrigan, Kako so živeli, Ljubljana: MK, 2008, 159 strani (številka: 1/2, 2012)
  Knjiga odstira zgodovino (številka: 1/2, 2012)
  Kulturno izročilo starega Egipta (številka: 1/2, 2012)
  Slovenski zgodovinski atlas (številka: 1/2, 2012)
  Ana Skerlovnik Štrancar, Stezice, k' so včasih bile, Zgodovinski krožek OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 1982/83-2007/08. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2009, 96 strani in 31 strani prilog (številka: 1/2, 2012)
  Sredozemlje - prostor sodelovanja in nasprotij med kulturami (številka: 1/2, 2012)
  Kako je potekalo (vnovično) odkrivanje "nove celine" - po Kolumbovih sledeh odkrivanja sveta (številka: 1/2, 2012)
  Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Avstriji (1848-1867) (številka: 1/2, 2012)
  Tekma za Afriko (številka: 1/2, 2012)
  Nastanek svetovnih religij (številka: 1/2, 2012)
  Interdisciplinarni pristop k spoznavanju grške kulture v skladu s posodobljenim učnim načrtom za zgodovino (številka: 1/2, 2012)
  Vodeni ogled baročne Ljubljane za učence tretjega triletja (številka: 3/4, 2012)
  Predsodki kot vzrok vojn in spopadov (številka: 3/4, 2012)
  Slovensko narodno gibanje (številka: 3/4, 2012)
  Evropa po dunajskem kongresu (številka: 3/4, 2012)
  Skupaj močnejši, priročnik za učitelje/-ice in učence/-ke tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole (številka: 3/4, 2012)
  Leto 1848 - leto revolucij in "pomlad narodov" (številka: 3/4, 2012)
  Uporaba didaktičnih iger pri pouku zgodovine v osnovni šoli (številka: 3/4, 2012)
  Pouk zgodovine na Češkem v luči evropske dimenzije (številka: 3/4, 2012)
  Širjenje demokratičnih pravic v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3/4, 2012)
  Jugoslavija in vzhodni blok (številka: 3/4, 2012)
  Bojan Himmelreich, Celjski olimpijci 1936-1988 (številka: 3/4, 2012)
  Pedagoška dejavnost v Zgodovinskem arhivu Celje v obdobju 2001 do 2011 (številka: 3/4, 2012)
  Raziskovanje humanitarnega prava, priročnik za učitelje (številka: 3/4, 2012)
  Reviji na pot (številka: 1-2, 2012)
  Seminar Sveta Evrope "Memorial de shoah, Pariz, 23.4.-26.4.2012" (številka: 3-4, 2012)
  Reviji na pot (številka: 3-4, 2012)
 2. 2013
   23

  številka: 1/2 (2013)
  številka: 3/4 (2013)
  Učbenik - aktivni pripomoček pri pouku (številka: 1/2, 2013)
  Domovinska vzgoja v osnovni šoli (številka: 1/2, 2013)
  Slovenski migranti po svetu (številka: 1/2, 2013)
  Zgodovinska romana Bobri in Pod svobodnim soncem - izziv srednješolcem (številka: 1/2, 2013)
  Izseljevanje primorskih Slovencev po 1. svetovni vojni (številka: 1/2, 2013)
  Vodeni ogled po Plečnikovi Ljubljani za učence tretjega triletja (številka: 1/2, 2013)
  Učenje učinkovitega učenja v sodobni šoli (številka: 1/2, 2013)
  Sodelovalno učenje na primeru učne teme Način življenja (številka: 1/2, 2013)
  Islam v ameriških učbenikih za srednje in višje šole (številka: 1/2, 2013)
  Razumeti zgodovino - muzejsko delo pri pouku zgodovine (številka: 1/2, 2013)
  Islam in zahodni svet (številka: 3/4, 2013)
  Človeka je treba vzgajati, da bi postal človek (številka: 3/4, 2013)
  Slovenska šola in pouk zgodovine v 21. stoletju (številka: 3/4, 2013)
  Osnovnošolski učni načrti za zgodovino in njihova prilagojenost nadarjenim učencem (številka: 3/4, 2013)
  Od New Yorka do nastanka ZDA (številka: 3/4, 2013)
  Poročilo o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine v šolskem letu 2012/2013 (številka: 3/4, 2013)
  Spodbujanje učencev k tekmovanju iz zgodovine s taborom in interaktivnimi metodami (številka: 3/4, 2013)
  Veliki Tolminski punt 1713 (številka: 3/4, 2013)
  Projekt: domače branje pri zgodovini v šestem razredu (številka: 3/4, 2013)
  Holokavst in srednješolci na strokovni šoli (številka: 3/4, 2013)
  Tolminski punt in primorski srednješolci (številka: 3/4, 2013)
 3. 2014
   23

  številka: 1/2 (2014)
  številka: 3/4 (2014)
  Viri in pouk zgodovine (številka: 1/2, 2014)
  Pouk zgodovine o vojnah skozi oči otrok in mladostnikov (številka: 1/2, 2014)
  Pisni viri in pouk zgodovine (številka: 1/2, 2014)
  Rezultati mednarodnih primerjalnih raziskav državljanske vzgoje (številka: 1/2, 2014)
  Zakaj vključiti tematiko aktivnega in odgovornega državljanstva v pouk zgodovine in kako (številka: 1/2, 2014)
  Zgodovinski atlas (številka: 1/2, 2014)
  Slovenski arhivi se predstavijo (številka: 1/2, 2014)
  Osvoboditev kolonij in civilnodružbena gibanja v boju za državljanske pravice (številka: 1/2, 2014)
  Mednarodna konferenca IHRA v Torontu v Kanadi v dneh od 6.do 10. 2013 (številka: 1/2, 2014)
  Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Zgodovina (številka: 1/2, 2014)
  120 zgodovinskih projektov (številka: 1/2, 2014)
  Vzgoja za demokratično državljanstvo v Avstriji (številka: 1/2, 2014)
  Prva svetovna vojna med mladimi na strokovni šoli (številka: 3/4, 2014)
  Zgodovina cehov na slovenskem Štajerskem in arhivska delavnica Cehi v Zgodovinskem arhivu Celje (številka: 3/4, 2014)
  Časnik Slovenec in arhivsko gradivo šole kot vir za preučevanje prve svetovne vojne v 9. razredu (številka: 3/4, 2014)
  Imre Agustič in njegov "Prijatel" (številka: 3/4, 2014)
  Osamosvojitvena vojna na Gorenjskem v Gorenjskem glasu (številka: 3/4, 2014)
  Vodeni ogled po secesijski Ljubljani za učence 9. razreda (številka: 3/4, 2014)
  Časopisna zgodovina od Vodnika do spleta (številka: 3/4, 2014)
  Eustory youth academy 2013 v Ljubljani med 6. in 13. 10. 2013 (številka: 3/4, 2014)
  Prvi perzijski imperij (številka: 3/4, 2014)
 4. 2016
   26

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  Illustrated history (številka: 1/2, 2016)
  Uporaba pisnih virov pri pouku zgodovine na temo "prva svetovna vojna" (številka: 1/2, 2016)
  Pogled v fevdalno preteklost, stalna postavitev Muzeja kmečkih uporov v Gornji Stubici (številka: 1/2, 2016)
  Slovenski izseljenci v Bosni in Hercegovini med leti 1878-1883 (številka: 1/2, 2016)
  Hrvatski povijesni portal (številka: 1/2, 2016)
  Literatura kot zgodovinski vir (številka: 1/2, 2016)
  Reviji na pot (številka: 1/2, 2016)
  Prva svetovna vojna 1914-1918 in Prekmurje (številka: 1/2, 2016)
  Prva svetovna vojna v literaturi in pričevanjih (številka: 1/2, 2016)
  Novi izsledki o vlogi Slovencev v kabinetu prestolonaslednika Franca Ferdinanda in o slovenskih interpretacijah sarajevskega atentata (številka: 1/2, 2016)
  Življenje na belokranjskem podeželju - s posebnim poudarkom na občinah Podzemelj in Gradac - v času prve svetovne vojne (številka: 1/2, 2016)
  Razstava ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne na Osnovni šoli Matije Čopa Kranj (številka: 1/2, 2016)
  "Bedna kritja pod planoto tik nad Sočo" (številka: 1/2, 2016)
  "Shared histories for a Europe without dividing lines" (številka: 1/2, 2016)
  Priročnik Animirajmo! (številka: 3/4, 2016)
  Vseslovenski kmečki upor - boj za staro pravdo ali novo družbeno ureditev (številka: 3/4, 2016)
  Slovenski kmečki upor 1515 - delo z zgodovinskimi viri (številka: 3/4, 2016)
  Poletje 1991 "na kmetih" (številka: 3/4, 2016)
  Po sledeh holokavsta (številka: 3/4, 2016)
  Terensko delo pri pouku zgodovine (številka: 3/4, 2016)
  Vseslovenski kmečki upor 1515: zborovanje v Konjicah - delo z zgodovinskimi viri (številka: 3/4, 2016)
  Zgodovinsko terensko delo po puntarskih Brežicah (številka: 3/4, 2016)
  Spoznajmo slovenski kmečki upor s pomočjo pesmi (številka: 3/4, 2016)
  Reviji na pot (številka: 3/4, 2016)
 5. 2017
   29

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Slikarska, kiparska in arhitekturna dela kot vir za pouk zgodovine (številka: 1, 2017)
  Tragom prošlosti (številka: 1, 2017)
  Formativno spremljanje in vrednotenje znanja in učenja zgodovine (številka: 1, 2017)
  Roman Brvar, Dotik znanja, slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli (številka: 1, 2017)
  Formativno spremljanje znanja nam odstre nevidne kotičke dijakovega učenja in mišljenja (številka: 1, 2017)
  Histoire 6e geographie, programme 2009, Pariz, Nathan, 2009, 320 strani (številka: 1, 2017)
  Reviji na pot - Zgodovina v šoli je osvežena (številka: 1, 2017)
  Primer obravnave izbirne teme Antična kultura (grško gledališče in rimski cirkus, gradbeništvo Rimljanov in Grkov) po načelih formativnega spremljanja (številka: 1, 2017)
  Franc Jožef (številka: 1, 2017)
  Študijski obisk pedagoških svetovalcev Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) na Education Scotland (ES) v Glasgowu, 22.-26. september 2014 (številka: 1, 2017)
  Gospodarska in družbena kriza zaradi izbruha vulkana Tambora v Indoneziji aprila 1815 (številka: 1, 2017)
  Histoire 2de, nouveau programme 2010, Pariz, Nathan, 2010, 320 strani (številka: 1, 2017)
  Vključevanje formativnega spremljanja v obravnavo učnega sklopa pri pouku zgodovine (številka: 1, 2017)
  Arhiv v kovčku na obisku v osnovni šoli (številka: 1, 2017)
  100. obletnica preboja soške fronte pri Kobaridu (številka: 2, 2017)
  Predstavitev gimnazijskih učbenikov za zgodovino založbe Školska knjiga (številka: 2, 2017)
  Franc Jožef - iz tradicije do moderne (številka: 2, 2017)
  Zdravstveno stanje in bolezni slovenskega prebivalstva v 19. stoletju (številka: 2, 2017)
  Razvoj družbe na Slovenskem v 19. stoletju v luči lokalnih dogodkov (številka: 2, 2017)
  Vračanje s fronte domov ali "umiranje" na svobodi (številka: 2, 2017)
  Povijest u nastavi - hrvaška znanstveno-strokovna revija (številka: 2, 2017)
  Fotografija, razglednica, politična karikatura in plakat kot zgodovinski vir (številka: 2, 2017)
  Mesto kot muzej - zgodovinsko terensko delo s pametnim telefonom (številka: 2, 2017)
  Formativno spremljanje pri pouku zgodovine na primeru teme Osamosvojitev Slovenije (številka: 2, 2017)
  Reviji na pot (številka: 2, 2017)
  Dolg odmev ruskih revolucij leta 1917 (številka: 2, 2017)
  Ostati človek med vojno (številka: 2, 2017)
 6. 2018
   19

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Alternativna kultura in gospodarstvo v procesu osamosvajanja - dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja (številka: 1, 2018)
  Reviji na pot (številka: 1, 2018)
  Ekskurzija v srednjeveško Škofjo Loko za učence izbirnih predmetov Odkrivajmo preteklost svojega kraja in Likovno snovanje (številka: 1, 2018)
  Spodbujanje kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri (številka: 1, 2018)
  Mobiliziranci v nemško vojsko - dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja (številka: 1, 2018)
  Učenje veščin kritičnega mišljenja - ne le vzgojno-izobraževalna možnost, temveč temeljna pravica vsakega učenca (številka: 1, 2018)
  "Peščica zemlje": izgon ljudi iz Posavja v času druge svetovne vojne - delo z zgodovinskimi viri (številka: 1, 2018)
  Vključevanje bralnih učnih strategij in formativnega spremljanja znanja v obravnavo učnega sklopa Gradbeništvo prvih civilizacij - nastanek prvih mest (številka: 2, 2018)
  Strategije dela z učenci z učnimi težavami pri pouku zgodovine - primeri in predlogi iz pedagoške raziskave (številka: 2, 2018)
  SLO Slovenski zgodovinski magazin. Časi, kraji, ljudje. September 2018/3, št. 19 (številka: 2, 2018)
  Reviji na pot (številka: 2, 2018)
  Osamosvojitev Slovenije - samostojno učenje zgodovine (številka: 2, 2018)
  Intervju pri pouku zgodovine na srednji tehniški šoli (številka: 2, 2018)
  Pomanjkanje in lakota v Ljubljani v času prve in druge svetovne vojne (številka: 2, 2018)
  Zgodovinsko in socialno ozadje Cankarjevega romana Na klancu - timsko poučevanje učiteljev zgodovine in slovenščine (številka: 2, 2018)
  Tabori na Slovenskem in družbene razmere v šestdesetih letih 19. stoletja (številka: 2, 2018)
  Sto let od priključitve Prekmurja k matičnemu narodu (številka: 2, 2018)