Zasavski vestnik : glasilo osvobodilne fronte okraja Trbovlje

 1. 1951
   32

 2. 1952
   50

 3. 1953
   51

 4. 1954
   50

 5. 1955
   16