Razred 1
Postupak za redukciju ruda : patentni spis br. 1291