Razred 1
Postopek in priprava za sedranje razžvepljenje ali odslranilev puhtnih sestavin rud in fužinskih proizvodov : patentni spis št. 5747