Razred 1
Postupak za tretiranje ugljeničnih materijala : patentni spis br. 193